Upravni odbor UIO BiH: Ratarima “plavi dizel” bez akciza i putarina

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je Nacrt izmjena i dopuna Zakona o akcizama u BiH koje se odnose na “plavi dizel” i uputio ih u proceduru nadležnim institucijama entiteta i BiH.

Podržan je i zahtjev poljoprivrednika za izjednačenje cijena veterinarskog pregleda pri uvozu u BiH sa cijenama na ulasku u zemlje Evropske unije.

Izmjenama i dopunama ovog zakona precizira se na koji način se prometuje “plavim dizel“ gorivom, gdje će poljoprivredni proizvođači moći nabavljati ovo gorivo bez plaćanja akciza i putarina, a predviđen je i povrat akciza za prevoznike, saopćeno je nakon vanredne sjednice Upravnog odbora UIO.

Uz Nacrt izmjena i dopuna Zakona o akcizama u BiH, koji su pripremili članovi UO iz reda stručnjaka i predstavnici UIO, na današnjoj sjednici dodate su i primjedbe koje su imali predstavnici Vlade Federacije BiH o čemu će se na kraju izjasniti nadležne komisije entitetskih parlamenata, a bit će dostavljene i misiji Međunarodnog monetarnog fonda, saopćeno je nakon sjednice.

Razmatrajući moguće mjere koje Upravni odbor UIO može preduzeti da omogući bolju konkurentnost domaćih poljoprivrednih proizvođača, na današnjoj sjednici podržan je zahtjev poljoprivrednih udruženja da se izjednači cijena veterinarskog pregleda pri uvozu u BiH s cijenama na ulasku u zemlje Evropske unije.

U skladu sa zahtjevima poljoprivrednih udruženja u BiH, Upravni odbor UIO sugerisao je rukovodstvu Kancelarije za veterinarstvo BiH da ubrza rad na ispunjavanju uslova iz Mape puta koja se odnosi na izvoz mlijeka, mliječnih prerađevina i namirnica životinjskog porijekla u zemlje EU.

Upravni odbor zadužio je UIO BiH da provjere uvoz mesa po odobrenim kvotama i da se u roku od 30 dana prekontrolišu sve izdate potvrde.

| Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close