Upozorenje povodom plakatiranja za nastupajuće izbore 2014. godine

I pored ranije izdatog upozorenja vezanog za reklamiranje i plakatiranje povodom predstojećih izbora na javnoj površini i mjestima za koje nemaju odobrenje, pojedini politički subjekti su se oglušili i uradili suprotno od “Programa plakatiranja izbornog materijala političkih subjekata u izbornoj kampanji za Opće izbore na području općine Visoko”, te su postavili svoje plakate.

Naglašavam, odobrenja se izdaju na bazi uredno podnesenog zahtjeva.

Ponovo pozivamo sve  političke partije i nezavisne kandidate da  obavještenja i plakatiranje urade u skladu sa članom 23. i 39. Odluke o komunalnom redu općine Visoko.

Plakati i obavještenja postavljeni na javnim površinama i ostalim mjestima koja nisu predviđena (podputnjaci i mostovi, napušteni objekti),  “Programom plakatiranja izbornog materijala političkih subjekata u izbornoj kampanji za Opće izbore na području općine Visoko”, uklonit će se putem JKP o trošku i na rizik izvršioca, a izvršiocima će biti izdat prekršajni nalog.

 

 

 

KOMUNALNO-PUTNA INSPEKTORICA

Emina Sarač d. i. h.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close