-TopSLIDEBiHPrivreda

UPFBiH i UUPRS: Poziv političarima da rade na stabilizaciji političkih prilika u BiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

-Poziv političarima da rade na stabilizaciji političkih prilika u BiH-

Sarajevo/Banja Luka, 21. januar/siječanj 2022. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpskepozivaju najviše predstavnike političkih partija i institucije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da učine najveće napore sa ciljem stabilizacije političkih prilika u zemlji.

Negativna politička retorika kojoj svjedočimo u posljednje vrijeme nanosi velike štete privredi i negativno utiče na životni standard građana. Nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini ne samo da odbija nove investitore, nego uzrokuje povlačenje ili zaustavljanje započetih investicija. Značajan broj izvozno orijentiranih kompanija susreće se sa problemom potpunog otkazivanja postojećih ili nemogućnosti dobijanja novih narudžbi, a kao razlog strani partneri navode političku nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način direktno su ugrožene privredne aktivnosti u zemlji, radna mjesta, ali i javni prihodi.

Zbog svega navedenog, a u interesu privrede i građana, Udruženje poslodavacaFederacije Bosne i Hercegovine i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske upućuju apel političkim predstavnicima da poduzmu konkretne korake u pravcu stabilizacije političke situacije. Politički predstavnici moraju imati na umu da svojim djelovanjem u pravcu stabiliziranja političke situacije, rade u interesu građana i privrede.

U tom smislu, poslodavci smatraju da je potrebno što prije omogućiti neometano funkcioniranje institucija izvršne i zakonodavne vlasti, kako bi se omogućilo donošenja odluka i zakona neophodnih za jačanje stabilnosti i poboljšanje poslovnog ambijenta.

Pored navedenog, pozivamo predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Bosni iHercegovini da što prije započnu aktivnosti na donošenju ključnih reformskih zakona s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta i jačanja ekonomije.

   PREDSJEDNIK:                                                                                                        PREDSJEDNIK:

Adnan Smailbegović s.r.                                                                                           Saša Trivić s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close