PolitikaSvijet

UNICEF: Nasilno discipliniranje, seksualno zlostavljanje i ubistva ugrožavaju milione djece širom svijeta

“Poznato lice: Nasilje u životima djece i adolescenata” koristi najnovije podatke koji pokazuju da djeca doživljavaju nasilje u svim fazama djetinjstva i u svim okolnostima.

“Neprihvatljivo je da se djeca svih uzrasta u svim dijelovima svijeta suočavaju sa nasiljem na mjestima koja bi trebala biti sigurna – njihovim domovima, školama i zajednicama. Šteta koju uzrokuje nasilje može potrajati cijeli život i često se prenosi s generacije na generaciju”, izjavila je regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afshan Khan.

“Ovi nalazi izvještaja moraju biti apel za zaštitu svakog djeteta od nasilja”, dodala je.

Nasilje nad malom djecom u njihovim domovima:
• Tri četvrtine svjetske populacije djece u dobi od 2-4 godine, oko 300 miliona, iskusi psihološku agresije i / ili fizičko kažnjavanje od strane njihovih staratelja kod kuće;

• Oko 6 od 10 jednogodišnjaka u 30 zemalja s dostupnim podacima su redovito izloženi nasilnoj disciplini. Gotovo četvrtina jednogodišnjaka je doživjela da bude fizički protrešena kao vid kazne, a gotovo 1 od 10 je primilo šamar ili je udareno po licu, glavi ili ušima.

• Širom svijeta, 1 od 4 djece mlađih od pet godina, 177 miliona, živi s majkom koja je žrtva nasilja od strane intimnog partnera.

Seksualno nasilje nad djevojčicama i dječacima:
• Širom svijeta, oko 15 miliona adolescentica u dobi od 15 do 19 godina doživjelo je prisilni seksualni odnos ili druge prisilne seksualne radnje u toku života.

• Samo 1 posto adolescentica koje su doživjele seksualno nasilje je izjavilo kako su potražile stručnu pomoć.

• U 28 zemalja s dostupnim podacima, u prosjeku je 90 posto adolescentnih djevojaka koje su doživjele prisilni seks, izjavilo da je počinitelj prvog incidenta bio poznat. Podaci iz šest zemalja otkrivaju da su među najčešće prijavljivanim počiniteljima seksualnog nasilja nad adolescentima bili prijatelji, kolege iz razreda i partneri.

Nasilne smrti među adolescentima:
• Globalno, svakih 7 minuta jedan adolescent biva ubijen činom nasilja.

• U Sjedinjenim Američkim Državama, za crne dječake u dobi od 10 do 19 godina postoji skoro 19 puta veća vjerojatnoća da će biti ubijeni od bijelih dječaka iste dobi. Ako se stopa ubistava crnih dječaka razmatra širom nacija, Sjedinjene Države bi bile jedna od deset najsmrtonosnijih zemalja na svijetu.

• U 2015. godini, rizik od ubistva za crnog adolescentskog dječaka u Sjedinjenim Državama bio je isti kao i rizik od umiranja zbog kolektivnog nasilja u ratom razorenom Južnom Sudanu.

• Latinska Amerika i Karibi su jedina regija u kojoj je porasla stopa ubistava adolescenata; gotovo polovica svih ubistava među adolescentima na globalnoj razini pojavila se u ovoj regiji 2015. godine.

Nasilje u školama:
• Polovica populacije djece školske dobi – 732 miliona – živi u zemljama gdje fizičko kažnjavanje u školi nije potpuno zabranjeno.

• Tri četvrtine dokumentiranih pucnjava u školi koje su se dogodile u posljednjih 25 godina dogodile su se u Sjedinjenim Državama.

Objava globalnog izvještaja podudara se se regionalnim forumom o jačanju sistema prikupljanja podataka o nasilju nad djecom radi jačeg političkog zagovaranja u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana i Turske. Dvodnevni događaj je dio projekta Evropske unije, UNICEF-a i European Disability Foruma “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama”, koji teži da ojača državne sisteme dječije zaštite i osigura socijalnu inkluziju djece sa poteškoćama.

UNICEF daje prednost nastojanjima da se zaustavi nasilje u svim svojim postupcima, uključujući i pružanje podrške vladinim naporima za poboljšanje usluga za djecu izloženu nasilju, razvijanjem politika i zakonodavstva koje štite djecu, te pomaže zajednicama, roditeljima i djeci kako bi se spriječilo nasilje kroz praktične programe kao što su roditeljski programi i akcije protiv obiteljskog nasilja.

Da bi se zaustavilo nasilje nad djecom, UNICEF poziva vlade da poduzmu hitne akcije, uključujući:

• Utvrđivanje nacionalnih planova za smanjenje nasilja nad djecom – uključujući obrazovne sisteme, socijalnu zaštitu, pravosuđe i zdravstvo, kao i zajednice i djecu.

• Promjene ponašanja odraslih i rješavanje problema koji doprinose nasilju nad djecom, uključujući ekonomske i društvene nejednakosti, društvene i kulturalne norme koje opravdavaju nasilje, neodgovarajuće politike i zakonodavstvo, neadekvatne usluge za žrtve i ograničena ulaganja u učinkovite sisteme za sprječavanje i reagiranje na nasilje.

Usmjeravanje nacionalnih politika na minimiziranje nasilnog ponašanja, smanjenje nejednakosti i ograničavanje pristupa vatrenom oružju i drugim oružjima.

• Izgradnja sistema socijalnih usluga i osposobljavanje socijalnih radnika za pružanje preporuka, savjetovanja i terapijskih usluga za djecu koja su doživjela nasilje.

• Obrazovanje djece, roditelja, nastavnika i članova zajednice da prepoznaju nasilje u svim svojim brojnim oblicima i osnaživanje pomenutih da prijavljuju nasilje na siguran način.

• Prikupljanje bolje raspoređenih podataka o nasilju nad djecom.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close