UN: Fokus na zaustavljanju nasilja nad ženama

Na Međunarodni dan žena 2013, svijet poziva na hitno djelovanje kako bi se spriječilo nasilje nad ženama i djevojkama.
Svake godine 8. marta, ljudi širom svijeta proslavljaju Međunarodni dan žena kako bi se prisjetili i priznali ekonomska, politička i društvena dostignuća žena u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ove godine fokus je na okončanju nasilja, koji je još uvijek surova realnost za mnoge žene širom svijeta.
U Bosni i Hercegovini, agencije UN-a, vlade i organizacije civilnog društva  povećavaju napore da zaštite prava žena kako bi mogle živjeti slobodno, bez nasilja. U Bosni i Hercegovini, nasilje u porodici je pet puta češće usmjereno protiv žena i djece nego protiv muškaraca.  Nedavno objavljena studija  “Zbir  višestrukih  pokazatelja”,  ukazuje na to  da 5% žena i 6% muškaraca vjeruju kako  suprug /partner ima pravo da tuče svoju  suprugu/partnericu. Dok mi  slavimo, u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku  zasjeda Komisija o položaju žena (CSW 57).
Ovogodišnja prioritetna  tema  Komisije je eliminacija i prevencija svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini: UNDP, UNFPA, UNICEF, UNV i UN Women udružuju napore kako bi podigle svijest bh. društva kroz kampanju „Muškarci udruženi protiv nasilja nad ženama”. U okviru kampanje osnovana je Liga pravih muškaraca , muškaraca  iz različitih sfera života koji zauzimaju čvrst stav  da spriječe nasilje nad ženama. Osim zajedničkog rada, svaka UN-ova  agencija ulaže napore na globalnom i lokalnom nivou i organizuje različite događaje kako bi se privukla pozornost na prava žena.
Ove sedmice je, uz podršku  Agencije  Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a u ime Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda pridružio globalnoj COMMIT kampanji, što je jasan poziv svim vladama da sprovode zakone i poduzimaju mjere za suzbijanje nasilje nad ženama. “BiH je u proteklom periodu uložila napore u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Ipak, uprkos učinjenom napretku, važno je i neophodno nastaviti s pružanjem podrške prevenciji nasilja kroz zakonske i druge propise kao i kroz edukaciju”, kazao je Bevanda.
Vijeće Evropske Konvencije iz Istanbula o sprečavanju i  borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,  državama daje odličan okvir za djelovanje protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Pet zemalja u regionu istočne Evrope i centralne Azije su već potpisale konvenciju (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina).  Nadamo se da će i vlada BiH pratiti ovaj primjer.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close