Uloga Centralne banke BiH u izradi novca KM i puštanju u opticaj

Jedan od osnovnih zadataka Centralne banke Bosne i Hercegovine je da stavlja u opticaj i povlači iz opticaja domaću valutu (konvertibilna marka), uključujući novčanice i kovanice zakonskog sredstva plaćanja, pridržavajući se strogo pravila currency boarda, definisanog Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, piše novinska agencija Patria.

Novčana jedinica Bosne i Hercegovine je konvertibilna marka (KM), koja se dijeli na 100 feninga, a novčanice i kovani novac koje glase na KM, zakonsko su sredstvo plaćanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

CBBiH izdaje i organizuje štampanje, odnosno kovanje novčanica i kovanog novca, utvrđuje apoensku strukturu i osnovna obilježja novčanica i kovanog novca. Upravno vijeće CBBiH donosi akt o puštanju u opticaj i povlačenju iz opticaja novčanica i kovanog novca KM. Centralna banka je jedini subjekt u Bosni i Hercegovini koji se može baviti nabavkom, izradom i izdavanjem domaće valute – konvertibilne marke.

CBBiH pušta u opticaj novčanice i kovani novac posredstvom svojih glavnih jedinica i komercijalnih banaka. Komercijalne banke vrše snabdijevanje gotovim novcem KM realnog sektora, stanovništva i drugih subjekata. CBBiH obezbjeđuje redovno snabdjevanje komercijalnih banaka gotovim novcem posredstvom trezora glavnih jedinica u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru i filijale u Brčkom, te zamjenjuje novčanice i kovani novac koji je neprikladan za promet. Navedenim se obezbjeđuje kontinuirano snabdijevanje gotovim novcem svih subjekata u Bosni i Hercegovini u skladu s potrebama opticaja i održava nivo kvaliteta KM gotovog novca u opticaju.

Nastanak novčanica i kovanog novca KM, u slučaju izmijenjenog ili novog dizajna, započinje izradom idejnih skica prema apoenskoj strukturi od strane ovlaštenih organizacija za izradu novčanica i kovanog novca u Bosni i Hercegovini i inostranstvu ili raspisivanjem konkursa za izradu ovih skica. Nakon usvajanja idejnih skica, CBBiH povjerava izradu definitivnih crteža, odnosno modela ovlaštenim organizacijama u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci.

CBBiH po izboru definitivnih crteža, odnosno modela, utvrđuje osnovna obilježja (dimenzije, tekst i dr.) novčanica i kovanog novca. Dizajn novčanica i kovanog novca odobrava Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. CBBiH objavljuje akt o osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca KM u službenom glasilu Bosne i Hercegovine, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

U skladu s projiciranim potrebama opticaja i stanja zaliha gotovog novca u trezorima, CBBiH planira izradu potrebnih količina novčanica i kovanog novca KM.

Prilikom svake konkretne izrade novčanica i kovanog novca konvertibilne marke kroz ugovor s odabranom ovlaštenom kompanijom za izradu novčanica i kovanog novca, precizno se definišu svi elementi koji obezbjeđuju kontinuirano ostvarivanje osnovnog cilja Centralne banke u pogledu kvaliteta, vijeka trajanja i zaštite KM gotovog novca od krivotvorenja.

 

Izrada novčanica i kovanog novca KM obavlja se u visokospecijalizovanim i licenciranim štamparijama i kovnicama u Evropi.

CBBiH, u pogledu tehničke izrade KM gotovog novca, definiše kvalitet i tehničke karakteristike papira za izradu novčanica, boja za štampanje novčanica, načina štampe, nivoa zaštitnih elemenata novčanica, kvaliteta metala, odnosa metala i tehničkih zahtjeva za izradu kovanog novca. U toku procesa pripreme i proizvodnje gotovog novca KM, Centralna banka vrši kontinuirani monitoring pojedinačnih faza proizvodnje novca u cilju ispunjenja tehničkih i kvalitativnih zahtjeva i provodi detaljne sigurnosne mjere u postupku izrade KM gotovog novca.

Cilj CBBiH je da obezbijedi da bosanskohercegovačka valuta u opticaju ima obilježja kvaliteta, vijeka trajanja i zaštite od krivotvorenja na nivou aktuelnih tehnoloških standarda u zemljama Evropske unije.

Detaljni podaci o novčanicama i kovanom novcu KM i zaštitnim obilježjima novčanica KM dostupni su na internet stranici www.cbbh.ba,  pod kategorijom „Novac BiH“.

Novčanice KM sadrže četiri različita stepena zaštite: zaštitna obilježja za javnost koja se mogu provjeriti bez opreme, zaštitna obilježja za stručna lica vidljiva uz pomoć odgovarajuće opreme, mašinski čitljiva obilježja koja prepoznaju uređaji za brojanje i sortiranje i zaštitna obilježja koja su namijenjena isključivo za provjeru na uređajima u Centralnoj banci. CBBiH radi na kontinuiranom unapređenju zaštitnih obilježja u skladu s tehnološkim standardima, te su u proteklom periodu, u odnosu na ranija izdanja novčanica KM, određena zaštitna obilježja zamijenjena drugim, prvenstveno u cilju poboljšanja kvalitete, odnosno trajnosti ovih obilježja, njihovog lakšeg prepoznavanja od strane javnosti, a naročito kako bi se onemogućilo njihovo krivotvorenje, prateći pri tome najnovija dostignuća iz ove oblasti. Važno je da stanovništvo Bosne i Hercegovine bude upoznato sa zaštitnim obilježjima novčanica KM kako bi se njihovom provjerom mogli uvjeriti u autentičnost novčanica KM s kojim se susreću u opticaju.

Od osnivanja CBBiH, novčanice KM su, u zavisnosti od potreba apoenske strukture, izrađene u godinama izdanja: 1998, 2002, 2007, 2008, 2009, 2012, a kovani novac u godinama izdanja: 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 i 2013.

U proteklom periodu, radi praktičnije upotrebe kovanog novca u opticaju, povučene su iz opticaja novčanice KM apoena 50 feninga (prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.3.2003.), 1 KM (prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.12.2008.) i 5 KM (prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja 31.12.2009.). Zamjena navedenih novčanica se, u skladu s Odlukom o zamjeni novčanica KM, apoena 50 feninga, 1 i 5 KM, obavlja posredstvom komercijalnih banaka, zaključno do 31. decembra 2017. godine.

Zamjena oštećenih novčanica i kovanog novca KM se vrši u skladu s Pravilnikom o postupanju s novčanicama i kovanim novcem konvertibilne marke i novčanicama efektivnog stranog novca koji je nepodoban za opticaj, objavljenog u “Sl. glasniku BiH” broj 36/13. Zamjena u slučaju kada podnosilac predoči više od 60% novčanice KM, obavlja se posredstvom komercijalnih banaka u punom iznosu i bez naknade. Ove novčanice CBBiH od komercijalnih banaka, putem svojih trezora, takođe u punom iznosu i bez naknade. Samo u slučaju zamjene kada se predoči 60% i manje novčanice KM, a podnosilac može dokazati da su dijelovi koji nedostaju uništeni, zahtjev za zamjenu se na propisanom obrascu podnosi Centralnom uredu CBBiH u Sarajevu ili Glavnoj banci Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci, gdje se procjenjuje autentičnost novčanice i utvrđuje da li postoji osnov za potpunu ili djelimičnu kompenzaciju.

U Bosni i Hercegovini bilježimo kontinuirani rast KM gotovog novca u opticaju, koji na dan 30.9.2014. godine iznosi 3,1 milijardu KM, što ukazuje na visok nivo KM gotovog novca u opticaju i upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Sa zadovoljstvom možemo istaći visok nivo kvalitete KM gotovog novca i zaštite od krivotvorenja, koji su obezbijeđeni u procesu izrade KM gotovog novca, čime je osiguran integritet i zaštita novca u opticaju, a time i povjerenje u novčanu jedinicu Bosne i Hercegovine.

(Tekst pripremilo Odjeljenje trezora Centralne banke BiH)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close