UIO BiH: Veće akcize na cigarete rizik za rast prihoda

Projektovana stopa rasta prihoda od indirektnih poreza u BiH u narednoj godini iznosi 1,9 odsto, u 2015. godini 3,3 odsto, a u 2016. godini 4,1 odsto, navodi Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave ze indirektno oporezivanje /UIO/ BiH.
Veće stope rasta prihoda su bazirane prvenstveno na projekcijama makroekonomskih pokazatelja, efektima rasta stope oporezivanja duhana, kao i zaustavljanja negativnih efekata na prihode od carina zbog isteka prelaznog perioda smanjenja carinskih stopa na uvezenu robu porijeklom iz EU.
Među rizicima za ostvarenje projektovanih stopa rasta ove vrste prihoda je i kontinuirano povećanje stope posebne akcize na cigarete u cilju dostizanja minimalnih standarda EU.
Planirano povećanje stopa akciza na cigarete neminovno će dovesti do dalje erozije potrošnje i jačanja crnog tržišta duhanskih proizvoda i cigareta, upozorilo je Odjeljenje za makroekonomsku analizu, dodajući da bi se radi suzbijanja negativnih efekata trebalo pristupiti izmjenama i dopunama zakona koji tretira stope posebne akcize na cigarete.
Prema procjenama, proces harmonizacije stopa posebne akcize na cigarete, ukoliko se u međuvremenu ne izmijeni zakon u tom dijelu, biće okončan u 2015. godini, tako da se za 2016. godinu planira zadržavanje istog nivoa potrošnje cigareta i prihoda od posebne akcize na cigarete i duhanske proizvode iz 2015. godine.
Među efektima koji imaju uticaja na visine projektovanih prihoda od indirektnih poreza, navedeni su efekti ulaska Hrvatske u EU, kao i efekti uvođenja diferencirane stope akcize na pivo.
Upravni odbor UIO je još ranije predložio da bi se, osim postojeće akcize u iznosu od 0,20 KM po litru, uvela i viša stopa akcize od 0,25 KM za obveznike čija godišnja proizvodnja premašuje 400.000 hektolitara.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close