Ugrožena 263 nacionalna spomenika BiH

Na području pogođenom poplavama i klizištima u BiH ugroženo je 263 nacionalna spomenika, dok je potencijalno ugroženih 120, saopšteno je iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

(SRNA)

Prema preliminarnom spisku, poplave i klizišta ugrožavaju dobra u 44 općine u BiH.

Stručni timovi Komisije su 17. maja posjetili lokalitete u sarajevskom kantonu, a juče ugrožena područje opštine Maglaj, dok je za sutra predviđen odlazak u Tuzlanski kanton i Brčko distrikt.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH preduzela je niz aktivnosti nakon posljednjih elementarnih nepogoda.

Komisija će sarađivati sa nadležnim entitetskim vlastima i institucijama zaduženim za praćenje aktuelnog stanja radi sveobuhvatnijeg uvida u stepen ugroženosti nacionalnih spomenika na lokalitetima koji su zahvaćeni elementarnim nepogodama.

Na osnovu procjene stanja ugroženosti nacionalnih spomenika, Komisija će preduzeti mjere koje mogu doprinijeti ublažavanju posljedica poplava na kulturno nasljeđe, uključujući i pripremu prijedloga projekata spašavanja najugroženijih dobara za međunarodnu i stranu pomoć.

Komisija moli sve građane BiH i predstavnike vlasti i institucija da joj dostave sve korisne informacije, a posebno fotografije sa ugroženim dobrima da bi plan posjete opštinama bio što operativniji.

Ova komisija od 10. februara ima štab za djelovanje u kriznim uslovima, čiji je zadatak da u vanrednim situacijama donosi mjere zaštite ljudi, opreme i dokumentacije.

Utvrđena je metodologija za postupanje u vanrednim prilikama, koja podrazumijeva formiranje stručnih timova, čiji je zadatak vršenje monitoringa i mapiranja stanja na terenu, a sa ciljem izrade liste prioriteta najugroženijih dobara.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close