Udruženje slijepih općine Visoko: Obavještenja povodom Međunarodnog dana bijelog štapa

Važna obavještenja u povodu 15-og oktobra Međunarodnog dana slijepih osoba “dan bijelog štapa”

1. Petnaesti oktobar se u svijetu obilježava kao dan slijepih osoba “dan bijelog štapa”. Prvi je priznat i počeo se obilježavati u Sjedinjenim Američkim Državama, šezdesetih godina XX vijeka, a zatim i u mnogim drugim državama. Prema našim spoznajama, na području općine Visoko živi jedan broj osoba sa teškim oštećenjem ili čak potpunim gubitkom vida koje nisu učlanjene u ovo udruženje. One su u veoma teškoj situaciji, jer su prepušteni sami sebi ili svojim porodicama, poznanicima i susjedima na brigu odnosno na puko zbrinjavanje. Njima je istinski potrebna organizovana podrška i pomoć da se adaptiraju na nove uslove života, da ostvare svoja prava, da se resocijaliziraju, rehabilituju, tj. da se osposobe da obavljaju osnovne životne i radne aktivnosti i koriste neophodna pomagala, da se opismene po mogućnosti na Brajevom pismu i osposobe da koriste kompjuter i ostala informatička sredstva. Kao i da se uključe u aktivnosti Udruženja u sva područja života u društvenoj zajednici.

2. Pozivamo naše sugrađane, prvenstveno mlađe životne dobi, kojima je uslijed bolesti ili povrede teško oštećen vid da se obrate Udruženje radi učlanivanja i obezbjeđenja psihosocijalne podrške i pravne pomoći. Ukoliko to iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti, molimo njihove članove porodice, susjede da posreduju i da to urade za njih. Podrška i pomoć Udruženja je naročito neophodna i hitno potrebna slijepoj i slabovidnoj djeci, te omladini i njhovim porodicama, kako bi se ove osobe uspješno uključivale u školovanje, postigle što je moguće bolje rezultate u učenju i svestranom ličnom razvoju.

3. Dragi sugrađani, mi smo tu i djelujemo više ili manje uspješno preko 60 godina na zaštiti i promoviranju interesa i prava lica oštećenog vida. Organizujemo brojne aktivnosti na pružanju psiho-socijalne podrške i pravne pomoći našim članovima, provodimo aktivnosti zadovoljavanja potreba ovih osoba na planu informisanja, edukacije, kulture, sporta i rekreacije, zabave i sl. Da bismo postizali očekivane rezultate u svemu tome i popravili kvalitet življenja ove izuzetno ranjive grupe građana, potrebna nam je veća podrška lokane zajednice, tj. nadležnih općinskih Organa i Službi, kao i naših sugrađana. Svako od vas može kroz određeni oblik volonterskog rada doprinjeti. Zato kontaktirajte nas ukoliko imate neku važnu informaciju ili ideju vezanu za položaj osoba oštećenog vida, ili se odazovite na naše pozive da nam pomognete u provođenju konkretnih aktivnosti.

4. Ono što je aktuelno, a na čemu se trenutno radi je slijedeće:

– Sačinjen je projekat podrške starijim osobama oštćenog vida, kod kojih su problemi vida nastali kasnije u životu uslijed bolesti ili povrede, sa kojima ćemo aplicirati na buduće Javne pozive koji budu objavljeni, kako bi obezbjedili potrebne resurse za implementaciju istog.

– Otpočele su pripreme za organizovanje Tradicionalne manifestacije “Global turnira Visoko 2014” osmog po redu u okviru kojeg će se održati takmičenje u globalu, a pored sportista iz Viskog i Zeničko-dobojskog kantona, učestvovali bi i sportisti iz Tuzle, Sarajeva, Banja Luke, i kao naši gosti, naši prijatelji iz Beograda i Zagreba. Također pored Global turnira do kraja ove kalendarkse godine planirali smo realizovati turnir u zvučnom pikadu za slijepe zavisno od obezbjeđenih financijskih sredstva i ostalih neophodnih resursa.

– Uz sportske aktivnosti planiraju se i neki kulturni sadržaji muzičkog i scenskog karaktera, što sve zajedno treba da afirmiše mogućnosti i dostignuća slijepih i slabovidnih i bude podsticaj nama da učinimo nešto više u našoj sredini.

Podržite nas i pridružite nam se, a mi ćemo sigurno uzvratiti svojim doprinosom kao korisni članovi naše zajednice.

Predsjednik Udruženja slijepih općine Visoko – Elmedin Jusić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close