Udruženje poslodavaca FBiH o općem kolektivnom ugovoru: Dva dana za dogovor

Iako predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) traže da se Vlada FBiH uključi u postupak izmjena općeg kolektivnog ugovora, te napominju da pregovora nema bez Vladinog učešća, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) Safudin Čengić kaže da Vlada ne može biti pregovarač u ovom konkretnom slučaju.

Novi ili usaglašeni

– Zakon o radu FBiH u članu 138. govori o tome da upravo opći i granske kolektivne ugovore potpisuju reprezentativni poslodavci i sindikat. Prema tome, ako ćemo primjenjivati Zakon, onda ga moramo primijeniti u cijelosti. Pošto nema Vlade kao potpisnika u kolektivnom ugovoru, onda ne vidimo razlog zbog čega se insistira na tome da Vlada bude supotpisnik općeg kolektivnog ugovora. Pored toga što treba uskladiti opći kolektivni i granske ugovore sa novim zakonom, tu su i odredbe koje trebamo unijeti, a koje nisu definirane zakonom, kaže Čengić.

Napominje kako je poslodavcima nebitno kako zovu kolektivni ugovor – novi ili usaglašeni, bitan je njegov sadržaj.

– Želimo da definišemo najnižu plaću, uvjete pod kojima se radi i kada su u pitanju minuli, noćni, prekovremeni rad… Zaista smo spremni da definiramo sve ono što daje jednu sigurnost svakom uposleniku, ali i daje pravila ponašanja svakog poslodavaca. Spremni smo to da uradimo. Nažalost, Sindikat insistira na formalnim stvarima, a ne insistira na tome da vidimo šta će biti u tekstu kolektivnog ugovora, kazao je Čengić, te navodi  da UPFBiH ne može razumjeti zbog čega Sindikat ne želi da razgovara o predloženom tekstu novog kolektivnog ugovora.

– O pitanjima za koja nemamo rješenje ako treba tražit ćemo medijaciju, konsultacije i sve ostalo da dođemo do kvalitetnog rješenja. Zato mi predlažemo hitne razgovore kako bismo usuglasili šta treba da bude u tekstu općeg kolektivnog ugovora zvao se on ovako ili onako, kaže Čengić.

Kompromis

Dodaje da je optimističan da će se do 20. decembra, kada ističe rok za usklađivanje, ipak naći kompromis i postići dogovor.

– Kao čovjek i odgovorna osoba tvrdim da nam ne treba više od dva dana da ispregovaramo i dogovorimo sve ono što treba biti u općem kolektivnom ugovoru. Zato mi nije jasno zbog čega insistiramo na nekim stvarima koje su objektivno neizvodive, a ne razgovaramo o tome šta je to što radnik i poslodavac trebaju imati kao potpisani kolektivni ugovor koji će primjenjivati i jedna i druga strana, naglašava Čengić.

Savjetnik federalnog premijera Suvad Osmanagić kaže da Vlada po zakonu nema pravo da se uključuje u razgovor između poslodavaca i Sindikata.

– To je isključivo dio koji moraju i trebaju završiti Sindikat i poslodavci. Vlada nije tu strana u pregovorima. Ukoliko se ne mogu dogovoriti, onda se tek uključuje Vlada, to vam je po zakonu i po svim pravnim normama koje su trenutno na snazi i Vlada ne želi da krši zakon, kaže Osmanagić.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close