-TopSLIDEVisoko

Udruženja slijepih Visoko: Sutra koncert slijepih muzičara u Visokom

Programom rada Udruženja slijepih Visoko za tekuču godinu, u okviru realizacije projekta „Pristupačnost muzejskih eksponata slijepim osobama sa taktilnom postavkom za slijepe i koncert slijepih muzičara – interpretatora sevdalinki“

Gore navedeni koncert je jedna od aktivnosti koje se realizuju u sklopu predmetnog projekta, a isti
implementira Udruženje slijepih Visoko uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeničko-dobojskog kantona i Grad Visoko, povodom 3. decembra, međunarodnog Dana osoba sa invaliditetom.

Shodno gore navedenom, dostavljamo Vam:
P O Z I V N I C U

Poštovani/e,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na manifestaciju – koncert slijepih muzičara sa gostima, koji će se održati u četvrtak 08.12.2022. godine, sala Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović“ Visoko u terminu 13,00 sati.

Na koncertu nastupaju učenici – orkestar Centra za slijepu i slabovidnu djecu Nedžarići –Sarajevo i gosti koncerta učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko.
Također na dan održavanja koncerta planirana je postavka Izložbe koju će prirediti uposlenici JU Zavičajni muzej Visoko u saradnji sa Udruženjem slijepih Visoko.

Slijepi građani su naša stvarnost kojima treba dopustiti da pokažu svoje mogućnosti, te ih tretirati kao i
svu drugu djecu, koja nemaju problem sa vidom.

U uvjerenju da ćemo imati priliku i Vas ugostiti srdaćno Vas pozdravljamo,

PREDSJEDNIK USV

/Elmedin Jusić s.r./

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close