Visoko

Učenički list ”Šahid” – svjedok vrijednosti

Učenički listovi bosanskohercegovačkih medresa bijahu i jesu tintom zabilježena i čuvana lijepa riječ, oni su su glas onih koji nauku vole, znanje prenose i dobro u baštinu donose. U vremenu proteklom, učenički listovi su bili, a u vremenu dolazećem će i ostati nepresušni izvor dobra, i čuvari lijepe misli i lijepe riječi.

Piše: Rabija Arifović

Blago medrese Osman-efendija Redžović

Mladi i obrazovani ljudi su jedan od najvažnijih resursa, oni odlučno hode putem stjecanja vrijednih znanja i vještina, a učenicima medrese Osman-efendija Redžović u Visokom možemo pripisati navedene epitete. Medresa pod svojim okriljem njeguje bogatstvo pisane riječi, a u vidu učeničkog lista ”Šahid”, kojeg vrijedno i s mnogo ljubavi pripremaju mladi novinari. Priča o učeničkom listu započela je kada je ratnih godina, profesor Mirsad Mahmutović sa grupom imama pokrenuo list „El-Hidaje“. Učenici Medrese su ga dočekali sa radošću i u njemu vidjeli priliku za pisanje i objavljivanje prigodnih tekstova. Bez obzira na teške uvjete rada, kod učenika se budila želja da i sami naparave učenički list u kojem bi mogli predstaviti Medresu i objavljivati svoje radove. Ideja je dočekana sa radošću i odobravanjem, a ubrzo je donesena i odluka o pokretanju učeničkog lista. Trenutni koordinator lista Dženan Rezaković, pomoćnik direktora za đački dom, navodi kako je  prva, potpuna verzija imena lista bila ”Šahiduz-zeman” – ”Svjedok vremena”, sa snažnom aluzijom da bude svjedokom važnih historijskih događaja, kako za bošnjaški narod i domovinu tako i za Medresu. Kasnije je na sastanku redakcije odlučeno da se taj naziv skrati i da se list zove jednostavno ”Šahid”, smatrajući to dovoljnim, a istovremeno i praktičnijim i pamtljivijim. Rezaković kazuje kako je prvi broj lista izašao 1996. godine „Jedino pomagalo tada bila je direktorova pisaća mašina „Remington“, koja se danas čuva u školskom muzeju. Redakcija se okupljala i radila u školskoj džamiji.“

Rezaković dalje navodi imena onih koji u baštinu ostaviše list, koji je danas izvorom najljepših riječi, naime, redakciju prvog broja lista ”Šahid” činili su: Dženan Handžić, urednik, Muris Šehić, Emir Isović, Zinaida Mujanović, Emina Trako, Azra Bašić, Fikret Bajrić, Lejla Botonjić, Dženita Mušinbegović i Esmir Halilović, a tadašnji voditelj novinarske sekcije bio je profesor Kasim Botonjić.

”Šahid” je danas medij kojemu je nužno posvetiti pažnju i obezbijediti dostojno mjesto u bosanskohercegovačkom društvu, jer je kroz vrijeme upravo ono što se u samom nazivu krije, svjedokom historije i svjedokom vrijednosti na koje smo ponosni. Koordinator Rezaković s ponosom kaže kako list, kao produkt vrijednog i požrtvovanog rada redakcije, izlazi dva ili tri puta godišnje, uz dva Bajrama i na kraju školske godine „Do danas iz štampe su izašla 43 broja ovog lista, a 44. izlazi sada u januaru. Šahid ispisuju i uređuju isključivo učenici. Tretiraju uglavnom islamske teme, kao i druge koje učenici ocijene interesantnim. U radu im pomažu pojedini nastavnici. Nakon profesora Kasima Botonjića, novinarsku sekciju su vodili profesor Seid Zimić, profesor Senaid Zajimović, a od septembra 2005. godine do 2016. godine sekciju je vodio profesor Emir Uzunalić pod čojim vodstvom je izašlo 25 brojeva.“

Za Akos.ba Rabija Arifović

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close