Ublažavanje administrativnih problema u prekograničnoj trgovini

Poboljšati konkurentnost privatnog sektora i ojačati pristup regionalnom i globalnom tržištu, osnovne su poruke poslane sa Okruglog stola kojeg je u Sarajevu organizovala Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove FBiH, Republičkom upravom za inspekcijske poslove RS, Uredom za Veterinarstvo BiH i Inspektoratom Brčko Distrikta.

Dvodnevni skup na temu „Metodologija upravljanja rizikom kod fito-sanitarnih kontrola pri uvozu roba“ za cilj je imao iznalaženje načina za ublažavanje regulatornih i administrativnih problema koji otežavaju prekograničnu trgovinu u Bosni i Hercegovini.

“Kroz ovaj tip radionica, želja nam je ojačati saradnju između agencija u regionu,  usmjeriti procedure granične kontrole kroz usklađivanje dokumentacije, upravljati rizicima pri trgovini robom što u konačnici dovodi do bržeg carinjenja roba, očuvanja sigurnosti i kvaliteta hrane te zaštite potrošača” u uvodnom govoru istakla je Lada Buševac, voditeljica ureda IFC-a u Bosni i Hercegovini.

“U cilju obezbjeđenja propisanog kvaliteta robe koja se uvozi na naše tržište potrebno je i kontinuirano raditi na unapređenju međusobne saradnje svih relevantnih institucija kako bi se što efikasnije odgovorilo izazovima u toj oblasti. Da bi kontrola prilikom uvoza bila efikasnija i efektivnija, pravilna procjena  rizika je uslov za postizanje dobrih rezultata. Od ključne važnosti je da pristup i principi  procjene rizika budu ujednačeni na na nivou entiteta i Brčko Distrikta”, pojasnio je v.d. direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske,  Zoran Mikanović.

Projekt Trgovinske logistike u zemljama zapadnog Balkana, do sada je pomogao produžiti radno vrijeme inspekcije na tri glavna granična prelaza s Hrvatskom, posredovao u pregovorima oko ugovora za tranzitne olakšice između Albanije i Kosova, implementirao elektronski sistem plaćanja s Albanijom pomogao razviti sistem obrade carinskih deklaracija u Crnoj Gori, olakšati korištenje elektronskog sistema podataka za brodove na Dunavu te završio implementaciju upravljanja rizicima Državnog higijenskog i zdravstvenog inspektorata za hranu i veterinarstvo u Makedoniji.

Ovom aktivnošću IFC Projekat trgovinske logistike u zemljama zapadnog Balkana nastavlja svoju potporu BiH graničnim inspekcijskim službama u prikupljanju podataka i komunikacije te izgradnji kapaciteta i praćenju provedbe.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close