-TopSLIDEBiHPrivreda

U toku proces prijave za digitalni potpis ‘ostalih obveznika’

Prijava ‘ostalih obveznika indirektnih poreza’ za digitalni kvalifikovani potpis teče nesmetanom dinamikom.

Ovo je za Akta.ba potvrdio Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

“Prijava ‘ostalih obveznika indirektnih poreza’ za digitalni kvalifikovani potpis teče nesmetanom dinamikom i predstavlja nastavak prethodno započetih aktivnosti koje su ‘veliki obveznici indirektnih poreza’ uspješno realizovali”, rekao je Kovačević.

Imajući u vidu ranija iskustva i da je obaveza podnošenja poreske prijave uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde za sve obveznike indirektnih poreza obavezna od poreskog perioda januar 2024. godine, koja se podnosi do 10.02.2024. godine, napominje da se najveći broj prijava i dostavljanje potrebne dokumentacije od “ostalih obveznika indirektnih poreza” očekuje krajem godine i početkom sljedeće godine.

Za sada je, kaže, teško precizno odgovoriti koliko ih se do sada prijavilo, budući da zahtjev za izdavanje kvalifikovane elektronske potvrde uglavnom podnose zastupnici (knjigovođe) koji će podnositi prijave na novi način, dok samo manji broj obveznika koji nisu veliki obveznici indirektnih poreza podnosi zahtjeve na ime odgovornog lica korisnika.

“Konkretno, do sada je izdano preko 6800 kvalifikovanih elektronskih potvrda, dok je samo u toku mjeseca novembra 2023. godine zahtjeve za podnošenje prijava na novi način je dostavilo više od 400 lica – zastupnika, uz napomenu da se znatno veći broj zahtjeva očekuje kako se krajnji rok za podnošenje prijava bude približavao – krajem ove i početkom naredne godine”, ističe Kovačević.

S obzirom da je u skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost obaveza da se od poreskog perioda januar 2024. godine poreske prijave podnose isključivo elektronskim putem uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa za sve obveznike indirektnih poreza, Kovačević podsjeća da je potrebno zahjev podnijeti prije isticanja ovog roka, kako bi ispoštovali propisani rok.

“Ovim putem apelujemo svim obveznicima indirektnih poreza da blagovremeno podnesu svu potrebnu dokumentaciju, kao bi se izbjegle nepotrebne gužve i kako bi se na vrijeme realizovale sve neophodne aktivnosti”, naglašava.

Digitalnim kvalifikovanim potpisom UIO od avgusta 2022. godine podnose se tranzitne (NCTS) prijave, zatim od juna 2023. godine poreske prijave od strane velikih obveznika indirektnih poreza, a u narednom periodu se očekuje i podnošenje poreske prijave onih koji nisu u kategoriji “velikih obveznika indirektnih poreza”.

“Takođe, planirano je unapređenje elektronskih usluga i servisa koje pruža UIO vezano za carinski i poreski informacioni podsistem, a poduzimaju se značajni koraci ka uvođenju bespapirnog poslovanja poslovne zajednice sa UIO”, napominje Kovačević.

Naime, da bi obveznik indirektnih poreza koristio elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje uz korištenje kvalificiranog elektronskog potpisa (podnošenje tranzitnih deklaracija, PDV prijava i slično)neophodno je da zaključi Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje, kao i da prijavi zastupnike (koji posjeduju kvalificirane elektronske potvrde) koji će u njegovo ime svojom kvalificiranom elektronskom potvrdom obavljati e-poslovanje sa UIO (potpisivati i podnositi elektronske dokumente).

S tim u vezi, korisnikom se smatra obveznik indirektnih poreza registriran za PDV, dok zastupnik može biti lice koje posjeduje kvalificiranu elektronsku potvrdu i koje nije nužno zaposleno kod tog korisnika (npr. lice zaposleno u nekom knjigovodstvenom birou), a koje će, u ime tog korisnika, PDV prijave potpisane svojim kvalificiranim elektronskim potpisom podnositi elektronskim putem.

Dodaje da se Uprava za indirektno oporezivanje odazove na sve zahtjeve za obukama, bilo da su organizovane od strane privrednih komora u BiH, saveza računovođa, ili nekih privatnih kompanija.

Kako je kazao, iskustva sa do sada održanih obuka su uglavnom pozitivna.

“Zaista je lijepo vidjeti da su mnogi obveznici ozbiljno i odgovorno krenuli u predstojeće pripreme i očekujemo da će takvi obveznici biti spremni, jer sada posjeduju odgovarajuća predznanja da bi uspješno odgovorili na novine u podnošenju poreskih prijava na novi način, ovjerenih digitalnim kvalifikovanim potpisom. Za sve ostale obveznike koji još uvijek nisu, apelujemo da se hitno informišu o novinama koje uskoro slijede i biće obavezne za sve”, zaključuje.

(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close