U periodu od 2014. do 2016. godine planirana ulaganja od 2 milijarde KM

Predstavnici dioničara na tridesetoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH održanoj 27. februara 2014. godine, usvojili su Plan poslovanja za period od 2014. do 2016. godine. U trogodišnjem periodu JP EPBiH planira u kapitalne objekte, djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i trgovine, rudnike i druge zajedničke projekte, investirati oko 2 milijarde KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja.

U kapitalne projekte planirano je ulaganje od 1, 3 milijarde KM. U planskom periodu planiran je početak izgradnje sedam objekata, među kojima HE ¨Vranduk¨, Blok7 TE ¨Tuzla¨ i VE Podveležje prioritetni. Proizvodni objekti čija gradnja je također planirana u ovom periodu su Blok 8 TE ¨Kakanj¨, HE ¨Janjići¨, HE Una Kostela i mHE na Neretvici.

Planirana ulaganja u djelatnost proizvodnje električne energije u trogodišnjem periodu su 309.252 miliona KM, dok su predviđena ulaganja u djelatnost distribucije 228.394 miliona KM.

Strateški ciljevi u periodu 2014. -2016. godina su izgradnja novih proizvodnih kapaciteta, završetak dokapitalizacije rudnika i njihova modernizacija, te prestruktuiranje JP Elektroprivreda BiH u skladu sa Zakonom o električnoj energiji, direktivama EU i planom prestruktuiranja koji će donijeti Vlada FBiH.

Skupština Društva je usvojila i odluke o investicionom ulaganju u nabavku i implementaciju integrisanog informacionog sistema u zavisnim društvima rudnicima – ¨Breza¨, ¨Zenica¨, ¨Kakanj¨, ¨Abid Lolić¨ Bila, ¨Đurđevik¨, ¨Kreka¨ i ¨Gračanica¨ Gornji Vakuf – Uskoplje i odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u rudnike ¨Kreka¨, ¨Đurđevik¨, ¨Zenica¨ i ¨Abid Lolić¨ Bila.

www.magazinplus.eu – Elektroprivreda BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close