U osam mjeseci prikupljeno 3 milijarde i 845 milijuna KM neizravnih poreza

Prihodi od neizravnih poreza u osam mjeseci 2013. godine iznosili su 3 milijarde i 845 milijuna KM i manji su za 1 milijun KM ili 0,04 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.
Na blagi pad neto prihoda od neizravnih poreza koji su otišli u raspodjelu korisnicima utjecao je rast povrata PDV-a. UNO je u osam mjeseci 2013. godine gospodarstvu vratila 651 milijun KM što je za 67 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Na rast zahtjeva za povrat PDV-a utjecao je porast izvoza dobara izvan Bosne i Hercegovine u tijeku ove godine, veći zahtjevi za povrat PDV-a od strane međunarodnih organizacija koje učestvuju u velikim infrastrukturnim projektima u BiH (izgradnja Koridora 5 C i drugi projekti), te nelikvidnost poreznih obveznika koji zbog teške ekonomske situacije sada traže povrat sredstava na račun umjesto ranije češće korištenog poreznog kredita.
Pad prihoda od neizravnih poreza bilježe i sve zemlje u okruženju, unatoč činjenici da su u prethodnom razdoblju povećale stopu PDV-a (Hrvatska sa 22 % na 25 %, Srbija sa 18 % na 20% i Crna Gora sa 17 % na 19%).
Tijekom rujna mjeseca 2013. godine UNO je prikupila 420 milijuna KM što je za 18 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Očekujemo da će prihodi do kraja godine biti na razini prošlogodišnjih prihoda od neizravnih poreza.

www.magazinplus.eu – Uprava za neizravno oporezivanje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close