U Kaknju povećan broj novih investicija i programa

Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Zeničko-dobojskog kantona te Općine Kakanj, koji sarađuju u okviru programa “Aftercare”, posjetili su tri kompanije na području Kaknja, a razgovarano je o daljnjim razvojnim planovima tih firmi.

Otvorenost općinskih službenika i dostupnost poticaja su urodili plodom i broj investicija na ovom području značajno raste.

Firma Bioorganika doo Kakanj, investicija preduzeća Agroproteinka iz Hrvatske, bavi se zbrinjavanjem i toplinskom preradom nusproizvoda životinjskog podrijetla. Razgovaralo se sa Ivicom Grlićem, generalnim direktorom. Planovi kompanije su zapošljavanje preko 70 radnika sa područja općine i šire, te ulaganje preko 10 milona eura. Osnovni dio proizvodnog programa će biti životinjski proteini i tehnička mast, a proizvodnja će biti u potpunosti usmjerena na izvoz iz BiH u EU i Daleki Istok.

U kompaniji Peelets H&P doo Kakanj koja predstavlja njemačku investiciju, razgovor je obavljen sa Muhamed Plastom, direktorom i suvlasnikom kompanije. Kompanija ima u planu zapošljavanje preko 20 radnika do kraja godine i proizvodnju peleta za domaćinstvo, s tendencijom kasnijeg proširenja proizvodnih linija (industrijski pelet) i broja zaposlenih.

Dokaz da i privrednici iz BiH uspješno posluju jeste Mensur Muftić, koji zastupa firmu Plama Pur BH doo, koja je 50% u domaćem vlasništvu, a putem koje zajedno sa partnerom iz Slovenije (50%) ostvaruju odlične poslovne rezultate i planiraju uvođenje novih proizvodnih linija.

Ovom prilikom, Avdo Delibašić, suvlasnik Plama Pura, i vlasnik firme Delibašić Poliuretani doo Kakanj, dao je konkretne prijedloge vezano za korake koje treba poduzeti u poboljšanju poslovnog okruženja u BiH.

U svim kompanijama istaknuta ja ogromna i presudna uloga općinskih predstavnika za privlačenje investicije na ovom području, te lično lobiranje domaćih poduzetnika i njihov lični angažman.

Isti dan održan je sastanak i sa načelnikom Općine Kakanj, Nerminom Mandrom koji je predstavio pogodnosti koje su omogućene investitorima na području Općine. Naime, doneseno je niz odluka koje omogućavaju širok spektar pogodnosti, a tiču se oslobađanja od plaćanja naknada za rentu, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, komunalne naknade, takse na istaknutu firmu i dr.

Pored ovoga, Općina je organizovala i tim za uklanjanje administrativnih barijera koje investitorima omogućavaju brzo i jednostavno dobivanje dozvola i drugih akata te administrativnih procedura. Refundira troškove osnivanja firmi, snosi dio troškova zakupa za firme, nagrađuje najbolje biznis ideje sa sredstvima za pokretanje biznisa.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close