U 2015. godini otvara se tržište električne energije u BiH za sve kupce

USAID-ov Projekat asistencije regulativi i reformi energetskog sektora (USAID REAP) organizirao je na Vlašiću dvodnevni seminar o tržišnim procesima u elektroenergetskom sektoru. Seminar je otvorio Direktor misije USAID-a, a prisustvovali su predstavnici svih ključnih institucija elektroenergetskog sektora u BiH, uključujući državna i entitetska ministarstva za električnu energiju, tri regulatorne komisije za električnu energiju, Komunalno Brčko, tri Elektroprivrede, Neovisni operator sistema BiH i Elektroprijenos BiH.

Početkom 2015. godine tržište električne energije u BiH će se otvoriti za sve kupce, uključujući domaćinstva. To znači da će svaki kupac biti u mogućnosti kupiti električnu energiju na tržištu u zemlji ili inozemstvu ukoliko nađu ponudu koja je bolja od njihove sadašnje. Međutim, da bi kupci bili zaista u stanju to uraditi, tržišni procesi i odnosi između svih sudionika na tržištu moraju biti uspostavljeni i jasno utvrđeni da bih ih javnost razumjela.

“Kako se budemo kretali prema otvorenom tržištu i komercijalnim cijenama električne energije, trebate posvetiti posebnu pažnju ublažavanju uticaja na najugroženiju populaciju u zemlji. Moramo zahtijevati da se vlada pobrine da plan za otvaranje tržišta uključuje odredbe zaštite najugroženijih kupaca”, rekao je David Barth, Direktor misije USAID-a u svom uvodnom obraćanju.

Sudionici seminara o tržišnim procesima razmatrali su hipotetički slučaj u kojem kupac želi opskrbu električnom energijom od neovisnog opskrbljivača. Na taj način su sudionici testirali da li su tržišni procesi zaista uspostavljeni, te da li su jasni i transparentni. Sudionici su se usuglasili i oko nedostajećih procesa i zakonskih akata, te definirali naredne korake u cilju unaprjeđenja funkcioniranja konkurentnog tržišta električne energije.

“Seminar je bio praktičan i pomogao je sektoru da shvati šta je potrebno uraditi da bi imali valjano i uspješno konkurentno tržište električne energije”, zaključila je Sanela Pokrajčić, predsjednica Regulatorne komisije za električnu energiju. Do danas je Vlada SAD, uglavnom putem USAID-a, osigurala blizu 1.6 miliardi dolara pomoći za podršku ekonomskom, demokratskom i društvenom napretku u BiH. Za ostale informacije o USAID-u, posjetite http://bosnia.usaid.gov ili nas potražite na Facebook-u.
www.facebook.com/USAIDBIH, navedeno je iz USAID-a.

Bljesak.info

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close