U 2012. prihodi Budžeta realizirani 82,14 %, a rashodi 97,59 %

Godišnjim obračunom za 2012. godinu utvrđeni su konačni i zvanični pokazatelji poslovanja budžeta Općine Visoko za 2012. godinu. Ukupni prihodi realizovani su u iznosu od 8.458.356,00 KM, što iznosi 82,14% planiranog iznosa. Ukupni rashodi realizovani su u iznosu od 10.048.398,00 KM ili 97,59% planiranog iznosa.

Iskazani višak rashoda nad prihodima – deficit, za 2012.g. iznosi 1.590.042 KM. Kratkoročna potraživanja na 31.12.2012.g. iznose 2.850.652 KM, kratkoročne obaveze 2.652.027 KM, dugoročne obaveze 693.205 KM, te akumulirani deficit u ukupnom iznosu – 3.559.372 KM.

Ukupni prihodi ostvareni u budžetu Općine Visoko za period od 01.01.- 28.02.2013. godine realizovani su u iznosu od 795.175,79 KM – prihodi od poreza, 370.738,89 neporezni prihodi, 537.102,00 KM- tekuće potpore.

Ukupno realizovani prihodi za navedeni period iznose 87,15% planiranih.

Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije Općine Visoko

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close