BiHPrivreda

Tužbe i žalbe protiv planiranih novih termoelektrana na ugalj u BiH se gomilaju

Na sastanku Ministarskog vijeća Energetske zajednice kojim je predsjedala BiH usvojeni su novi strožiji standardi zaštite okoliša, a BiH još uvijek ne poštuje ni okolišne obaveze tog ugovora iz prethodnog perioda.

(Tačno.net)

Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja “Ekotim” podnijelo je 14.10.2016. godine zvaničnu žalbu Sekretarijatu Energetske zajednice(1) u vezi nepoštivanja graničnih vrijednost zagađenja zraka za planirani novi blok 7 termoelektrane Tuzla, za čiju izgradnju vlasti Federacije BiH namjeravaju tražiti kredit od kineske “China Exim” banke. Nepoštivanje propisanih graničnih vrijednosti bi rezultiralo potrebom za dodatna ulaganja u tek izgrađeno postrojenje. Ovo je najnovija u nizu pravnih aktivnosti koje su pokrenula BIH udruženja protiv novih planiranih termoelektrana na ugalj(2) zbog negativnih zdravstvenih i klimatskih uticaja koje će ovi objekti prouzrokovati ukoliko se izgrade.

U proteklom periodu su, na kantonalnom sudu u Sarajevu, podnesene tri tužbe protiv Rješenja koja je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma kojim se traži poništenje okolišnih dozvola za novi blok 7 termoelektrane Tuzla, TE Banovići i akumulaciju Ramići (planirana za potrebe TE Banovići). Pored toga, prije nepuna tri mjeseca Sekretarijatu Energetske zajednice je podnesena zvanična žalba protiv Bosne i Hercegovine zbog nejasnoća u vezi dozvoljenih graničnih vrijednosti emisije zagađujućih materija, koje su navedene u okolišnoj dozvoli za TE Banovići.

U Republici Srpskoj, termoelektrana Stanari je zvanično puštena u pogon u septembru iako je tužba Centra za životnu sredinu (CZZS) protiv ekološke dozvole za istu i dalje na sudu. Također je u proceduri žalba protiv Presude upravnog suda u vezi tužbe protiv ekološke dozvole za termoelektranu Ugljevik III. CZZS je u decembru 2014. godine takođe uručio žalbe Energetskoj zajednici u vezi dozvoljenih vrijednosti emisije iz planirane termoelektrane Ugljevik III(3).

Najnovija žalba prema Sekretarijatu Energetske zajednice se podudara sa zasjedanjem Ministarskog vijeća Energetske zajednice u Sarajevu (4), koje je završni događaj jednogodišnjeg predsjedanja BiH nad ovim regionalnim tijelom.

Više od deset godina nakon stupana na snagu Ugovora o uspostavi energetske zajednice, vlasti  u BiH uporno dokazuju da ili nisu sposobni ili nisu spremni ispravno provesti najosnovnije obaveze iz ovog Ugovora – kvalitetne procjene uticaja na okoliš. Već godinama upozoravamo da nove termoelektrane puštene u funkciju nakon 01.01.2018. moraju biti u skladu sa EU Direktivom o industrijskim emisijama, ali vlasti u BIH još uvijek u okolišnim dozvolama nisu ispravno utvrdili te standarde” , komentirao ja Rijad Tikveša, predsjednik Ekotima Sarajevo.

“U svakom slučaju je nerazumljivo da vlasti u BIH tvrdoglavo insistiraju na izgradnji novih termoelektrane na ugalj u vremenu kad je skoro sigurno da će te investicije, zbog klimatske politike EU-a te niskih cijena električne energije, biti neisplative. Cijene tehnologija za proizvodnju energije iz sunca i vjetra brzo pada, ali BiH i dalje propušta da iskoristi svoje potencijale”, dodao je Igor Kalaba, Koordinator programa Energija i klimatske promjene Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.

(1) Ugovor o uspostavi energetske zajednice je potpisan 2005. godine i stupio na snagu 2006. Cilj je proširiti EU energetske tržište kroz postepeno izvršenje EU legislative iz oblasti energetike i okoliša.Trenutne ugovorne stranke su: Albanija, Bosna i Herzegovina, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina. Gruzija je bila prihvaćena kao ugovorna stranka 14.10.2016. godine. Dispute Settlement Mechanism je žalbeni mehanizam kojim upravlja Sekretarijat Energetske zajednice u Beču, čiji je cilj poštovanje određenih legislativa u strankama članicama Sporazuma o energetskoj zajednici.

(2) Tužbe i žalbe su sljedeće:

  • Tužba protiv ekološke dozvole za planirani sedmi blok TE Tuzla, podnesena u Sarajevskom Okružnom sudu od strane NVO Ekotim, 29. septembra 2016 godine.
  • Tužba protiv ekološke dozvole za planiranu TE Banovići (snage 350 MW), podnesena u Sarajevskom Okružnom sudu od strane NVO Ekotim 15. aprila 2016. godine.
  • Tužba protiv ekološke dozvole za akumulaciju Ramići, podnesena u Sarajevskom Okružnom sudu od strane NVO Ekotim, 18. aprila 2016. godine.
  • Žalba prema Sekretarijatu Energetske zajednice u vezi sa granicama emisija zagađujućih supstanci iz TE Banovići, podnesena 26. juna 2016. godine.
  • Tužba protiv ekološke dozvole za nedavno završenu TE Stanari (snage 300 MW) u blizini Doboja, podnesena od strane Centra za životnu sredinu 18. jula 2015. godine
  • Tužba protiv ekološke dozvole za termoelektranu Ugljevik III, podnesena od strane Centra za životnu sredinu 13. novembra 2015. godine
  • Žalba prema Sekretarijatu Energetske zajednice u vezi sa Studijom uticaja na životnu sredinu za termoelektranu Ugljevik III 16. decembra 2014. godine

(3) Više informacija na: www.ekotim.ba   www.czzs.org

(4) Više informacija na: https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/INST_AND_MEETINGS?event_reg.category=E14861

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close