-TopSLIDEPolitikaRegion

Tri miliona eura za radna mjesta na zapadnom Balkanu

Međunarodna organizacija rada (ILO) i Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) će zajednički napraviti platformu za zapošljavanje i socijalna pitanja zapadnog Balkana u okviru novog projekta koji finansira Evropska komisija, a koji je potpisan danas u Briselu.

Projekat vrijedan tri miliona eura pod nazivom „Platforma za ekonomska i društvena pitanja“ (ESAP) zajednički će realizirati Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Kroz projekat će se ojačati regionalna saradnja kao i institucionalni kapaciteti javnih uprava, udruženja poslodavaca i radnika što će im omogućiti da pripreme i na efikasan način provedu reforme tržišta rada kao i reforme socijalne politike te na taj način ostvare napredak u predpristupnom procesu.

Generalni sekretar Vijeća Goran Svilanović je danas na potpisivanju sporazuma rekao da „Vijeće očekuje da će udruživanjem snaga sa Generalnom direkcijom za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, ILO-om i vladama Zapadnog Balkana doprinijeti jačanju kapaciteta javnih uprava radi boljih rezultata i praćenja socijalne te politike zapošljavanja i upravljanja ljudskim kapacitetima“.

Regionalni direktor ILO-a za Evropu i Centralnu Aziju Heinz Koller je kazao da „će se novom incijativom za ekonomska i socijalna pitanja već postojećoj saradnji sa Evropskom unijom dodati i regionalna dimenzija. To će omogućiti i podstaći uzajamno djelovanje i povezivanje institucija zaduženih za tržište rada na zapadnom Balkanu kao i povezivanje sa evropskim institucijama“.

Direktor ILO-ovog tima za tehničku podršku dostojanstvenom radu i Regionalnog ureda za Centralnu i Istočnu Evropu Antonio Graziosi je precizirao da će ILO „posvetiti pažnju jačanju uloge i efikasnosti tripartitivnog socijalnog dijaloga, unaprjeđenju zakonskih propisa o radu, promoviranju kolektivnog ugovora, jačanju inspekcija rada i osiguravanju aktivnijeg učešća socijalnih partnera u izradi politike tržišta rada“.

Viši stučnjak u Vijeću za regionalnu saradnju Vanja Ivošević je ponovila da „će sa jedne strane Vijeće raditi sa službama za zapošljavanje na jačanju njihovih kapaciteta i pripremama za buduće učešće u sklopu Evropskog portala za mobilnost pri zapošljavanju – EURES dok će sa druge raditi na unaprjeđivanju regionalne saradnje kroz strukuirani regionalni dijalog o socijalnim i politikama zapošljavanja što će doprinijeti provođenju nacionalnih reformi i dogovorenih ciljeva u okviru strategije Jugoistočna Evropa 2020 čiji je krajnji cilj da se poveća ukupna zaposlenost u regionu“.

Projekat ESAP će trajati 36 mjeseci a projektni tim će se nalaziti u Sarajevu. Putem projekta će se uspostaviti struktuiran dijalog o socijalnim i pitanjima zapošljavanja između vlada i socijalnih partnera na Zapadnom Balkanu. Projektom će se obuhvatiti neposredne i virtuelne aktivnosti poput regionalnih sastanaka, bilateralnih razmjena i razvoja novih alata i informativnih materijala. Uspostavit će se i virtuelna platforma putem koje će se pratiti i nadopunjavati pojedinačne aktivnosti, saopćeno je iz RCC-a.
(FENA)

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close