Trg BiH obavija veo tajni: Pravilnik o zaštiti tajnih podataka u Parlamentarnoj skupštini BiH

Podaci se ne smiju označavati stepenom tajnosti radi prikrivanja izvršenja krivičnog djela, prikrivanja prekoračenja ili zloupotrebe ovlaštenja ili prikrivanja bilo kakve nezakonitosti

Autor: Almir TerzićBUKA

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (smještena na Trgu BiH – zgrada institucija BiH na Marijin dvoru op.a) uskoro bi trebala dobiti Pravilnik o zaštiti tajnih podataka koji je utvrdio Kolegij Sekretarijata i proslijedio na postupanje Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove. Dokument, koji je u posjedu magazina BUKA, utvrđuju četiri kategorije oznake tajnosti: vrlo tajno, tajno, povjerljivo i interno.

Oznakom vrlo tajno određuje se za podatke čije bi neovlašteno otkrivanje ugrozilo integritet Bosne i Hercegovine i nanijelo državi nepopravljivu štetu.

Ovaj stepen tajnosti, propisuje se, u Parlamentarnoj skupštini BiH mogu odrediti predsjedavajući Predstavničkog i Doma naroda, te predsjedavajući zajedničkih komisija za nadzor nad radom Obavještajno bezbjednosne agencije (OBA) i odbrane i bezbjednosti.
Svaki dokument koji je označen stepenom vrlo tajno, navodi se u dokumentu, dodatno se označava crnom linijom debljine najmanje četiri milimetra, kojom se podvlači samo stepen tajnosti.
Oznaka tajno se određuje za podatke čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo izuzetno štetne posljedice po sigurnosne, političke, ekonomske ili druge interese Bosne i Hercegovine.
Da dokument u Parlamentarnoj skupštini BiH nosi oznaku tajno u skladu sa Pravilnikom mogu odrediti sekretari Predstavničkog i Doma naroda, te sekretar Zajedničke službe i sigurnosni službenik.

Povjerljivo je oznaka koja se određuje za dokument čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo štetu sigurnosti ili interesima Bosne i Hercegovine, dok se sa interno označava onaj čije bi neovlašteno otkrivanje moglo štetiti djelovanju državnih, entitetskih ili organa, organizacija i institucija na ostalim nivoima državne organizacije BiH.

Oznake povjerljivo ili interno u Parlamentarnoj skupštini BiH stavljaju se na zahtjev sekretara zajedničkih komisija za nadzor nad radom OBA i odbrane i bezbjednosti.
Interesantno je da je u prvobitnoj verziji teksta prijedloga Pravilnika o zaštiti tajnih podataka bilo navedeno kako sve osobe u Parlamentarnoj skupštini BiH mogu označiti dokument sa interno.

U dopisu Ministasrtva bezbjednosti BiH koje je potpisao ministar Fahrudin Radončić krajem 2013. godine jasno je navedeno: “podsjećamo da je interno stepen kojim se označavaju tajni podaci te se ne treba koristiti kao oznaka za interni akt unutar jedne institucije”. Iz Ministarstva bezbjednosti BiH sugerirali su da je s tim u vezi navedenu odredbu Pravilnika potrebno uskladiti sa članom 13. Zakona o zaštiti tajnih podataka gdje se propisuje način određivanja stepena tajnosti interno, povjerljivo i tajno.

I druge primjedbe i sugestije koje je imalo Ministarstvo bezbjednosti BiH na prijedlog Pravilnika naknadno su uvršene u tekst koji je korigovan tako što su “sporni” stavovi brisani.
– Podaci se ne smiju označavati stepenom tajnosti radi prikrivanja izvršenja krivičnog djela, prikrivanja prekoračenja ili zloupotrebe ovlaštenja ili prikrivanja bilo kakve nezakonitosti. Zaposleni u Parlamentarnoj skupštini BiH koji ustanovi, pouzdano zna ili osnovano sumnja da je nekom podatku tajnost određena od neovlaštenog lica dužan je o tome odmah obavijestiti sigurnosnog služebnika.

Podatkom označenim stepenom tajnosti smatra se onaj kojem je tajnost odredilo za to ovlašte no lice. U suprotnom, proces označavanja podatka stepenom tajnosti je ništavan, podatak se smatra javnim, a sigurnosni službenik o pokušaju ili izvršavanju protuzakonitog označavanja podatka stepenom tajnosti obavještava Ministarstvo bezbjednosti BiH – državni sigurnosni organ, stoji u dokumentu.

Navedeno je da kod označavanja tajnih podataka svaki pisani službeni dokument, uključujući knjige, brošure i njihove reprodukcije moraju imati oznake stepena tajnosti na vrhu stranice i vanjske strane prednjih korica, ako one postoje ili na vrhu naslovne stranice, ako je ima. Pri tome, svaka stranica dokumenta, stoji u prijedlogu Pravilnika, mora imati pri dnu pored stepena tajnosti naveden i njen redni broj uz ukupan broj stranica dokumenta (npr. 4/8).
Oznaka na svim drugim dokumentima: geografske karte, fotografije, video i audiozapisi, sve vrste elektronskih zapisa, koji sadrže tajne podatke koraju biti vidno označeni žigom, odštampanom, otkucanom, napisanom, naslikanom ili pričvršćenom etiketom, naljepnicom ili sličnim odgovarajućim sredstvima.

Ukoliko dokument ima dodatne dijelove: anekse, dodatke, grafičke prikaze oni se označavaju kao i osnovni akt s tim da stepen tajnosti dodatnih dijelova ne može biti označen većim stepenom tajnosti od osnovnog.

Ako se dokument čuva u bilo kakvom fasciklu, on mora biti označen tako da je odmah  vidljiv stepen njegove tajnosti, a akti kojima se dostavljaju tajni podaci označavaju se istim stepenom tajnosti kao i dokument koji se dostavlja.

Definirano je da prednja strana omota za predmete i akte koji sadrže tajne podatke ima odgovarajuću boju, širine tri centimetra od vanjskih ivica prema unutrašnjosti omota i to: vrlo tajno – crvena, tajno – žuta, povjerljivo – plava i interno – siva.

– Pristup tajnom podatku koji štiti Parlamentarna skupština BiH moguć je isključivo uz poštivanje odredbi Zakona i Pravilnika, s posebnim naglaskom na princip “potrebno znati”, navodi se u dokumentu.

Naglašava se da pristup tajnim podacima svih stepena tajnosti bez sigurnosne dozvole, uz obavezno poštivanje principa “potrebno znati” imaju članovi Parlamentarne skupštine BiH – poslanici/zastupnici i delegati/izaslanici.

Pristup tajnim podacima stepena vrlo tajno, tajno i povjerljivo imaju zaposleni u Parlamentarnoj skupštini BiH koji posjeduju sigurnosnu dozvolu čiji je stepen jednak ili viši od stepena kojim je klasifikovan taj podatak, uz obavezno poštivanje principa “potrebno znati”.

Istovremeno, sva lica zaposlena u Parlamentarnoj skupštini BiH imaju pristup tajnim podacima stepena interno isključivo kada je to organ koji je izradio tajne podatke i kada je zadovoljen princip “potrebno znati”.

Princip “potrebno znati” inače, prema definiciji podrazumijeva garanciju Parlamentarne skupštine BiH da će pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti biti omogućen samo ovlaštenim licima, koji raspolažu odgovarajućom sigurnosnom dozvolom  i kojima su ti podaci potrebni za obavljanje njihovih službenih dužnosti i radnih zadataka.

Kolegij Sekretarijata će na prijedlog sigurnosnog službenika, posebnom odlukom odrediti sigurnosno područje uz prethodno pribavljanje mišljenja Ministarstva bezbjednosti BiH – državnog sigurnosnog organa o odgovarajućoj sigurnosno – tehničkoj opremi ugrađenoj u sigurnosno područje, kao i postupke i mjere osiguranja istog.

Definirana područja su: sigurnosno područje – jasno određen prostor u Parlamentarnoj skupštini BiH u kojem se obrađuju tajni podaci stepena povjerljivo i više i administrativno područje – prostor u kojem postoji nadzor ulaska i izlaska, a u kojem se obrađuju isključivo tajni podaci stepena interno.

Pravilnikom je definirano da je zabranjeno unošenje vlastitih mobilnih telefona, laptopa, kamera, diktafona, kao i druge elektronske opreme u sigurnosno područje.

– Lice koje ima pravo pristupa dokumentu označenom odgovarajućim stepenom tajnosti upoznaje se sa tajnim dokumentom tako da potpiše potvrdu o prijemu dokumenta s odgovrajućim stepenom tajnosti. Lice koje odbije da potpiše potvrdu prijema dokumenta  s odgovarajućim stepenom tajnosti neće biti upoznato sa sadržajem tajnog dokumenta, stoji u Pravilnikom.

Tajni podatak koji se ustupa drugom organu, fizičkom ili pravnom licu može se ustupiti, stoji, samo na osnovu pismene dozvole lica koje je u skladu sa Zakonom odredilo stepen tajnosti podataka koji se ustupa.

Od istog autora:
OTKRIVAMO:Ko će i koliko imati za reprezentaciju, naknadu za telefone i automobile u institucijama BiH

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close