Traži se koncesionar za eksploataciju kvarca na lokalitetu Berberuša Kiseljak

Ministarstvo privrede Srednjebosanskog kantona raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine-kvarca na lokalitetu Berberuša Kiseljak.
Koncesija se daje na rok od 30 godina, a od koncesionara se očekuje da riješi imovinsko-pravne odnose prije ulaska u posjed, te izmiri troškove istraživanja investitoru od 194.130 KM.
Od ponuđača se očekuje godišnja naknada za koncesiju od najmanje 100 KM po hektaru, a postotak prosječne cijene po toni kvarca najmanje 3 posto.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close