TI BiH: Ne usvajajte zakon sa elementima korupcije!

Transparency International Bosne i Hercegovine upozorava delegate Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da Zakon o finansiranju političkih partija BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PS BiH, u obliku kako je dostavljen sadrži elemente koji bi mogli pospješiti korupciju ukoliko ova rješenja budu usvojena u konačnici

(Autor: BUKA / E.P.)

Posebno problematičnim TI BiH smatra izmjene člana 6. kojim se dozvoljene donacije pravnih osoba u toku jedne godine sa dosadašnjih 15 prosječnih plata (oko 12.000 KM) uvećavaju na 50.000 KM, kao i da se limit za fizičke osobe sa osam plata (oko 6.400 KM) uvećavaju na 10.000 KM.

Po prvi put se uvodi i odredba kojom se propisuje da član stranke u toku jedne godine političkoj stranci može doznačiti iznos do 15.000 KM (uključuje i članarinu) čime se otvara mogućnost za manipulacije s obzirom na to da stranke mogu fiktivno prijavljivati veći broj članova radi osiguravanja većeg obima dozvoljenih donacija. Odjel Misije OSCE-a ODIHR u svojoj analizi aktuelnog Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH jasno je upozorio da “postoji rizik zaobilaženja ograničenja korištenjem posrednika za obavljanje uplata”.

Stoga TI BiH apeluje na delegate Doma naroda PS BiH da odbace promjenu člana 6. i onemoguće povećanje limita za donacije i dotacije  pravni i fizičkih osoba, a posebno uvođenja nove kategorije – članova. Umjesto povećanja limita donacija i dotacija TI BiH poziva delegate da u zakonske odredbe ugrade rješenja kojim će se uvesti efikasan nadzor i transparentnost nad trošenjem tih sredstava.

Takođe, u skladu sa preporukama Skupine zemalja za brobu protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope, TI BiH preporučuje da se u prijedlog ugradi odredba kojom se uvodi obaveza korištenja posebnog/jedinstvenog računa za prijem donacija i drugih izvora prihoda, kao i za plaćanje troškova političkih stranaka i izbornih kandidata kako bi se mogao vršiti efikasniji nadzor.

TI BiH ponovo podsjeća i da se u okviru Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH moraju propisati i strožije sankcije za njegovo krešnje, kao i definisati jača uloga i kapaciteti Službe za reviziju Centralne izborne komisije BiH  u procesu kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka.

Apelujući na delegate Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, TI BiH ih poziva da zaustave pokušaje uništavanja zakonskog okvira i nadzora nad finansiranjem političkih partija.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close