TI BiH : CIK u službi vladajućih stranaka

Odluke donesene na dvije posljednje sjednice Centralne izborne komisije BiH pokazale su da su članovi ove institucije u službi političkih stranaka na vlasti. To najbolje pokazuje činjenica da uprkos tome što je Služba za reviziju finansijskih izvještaja stranaka predložila novčano sankcionisanje SNSD sa 30.000 KM i SDP sa 15.000 KM, što su ujedno dvije najveće kazne koje treba izreći za kršenje Zakona o finansiranju političkih stranka u BiH za 2010.g., ova dva slučaja nisu ni razmatrana na posljednjoj sjednici CIK.

Umjesto na stranke koje su počinile najveće prekršaje, CIK BiH se usmjerio na male i neparlamentarne stranke, pa je tako Stranku kokuza sankcionisao sa čak 11.000 KM, a Našu stranku, Partiju ujedinjenih penzionera, Srpsku naprednu stranku i Novu socijalističku partiju sankcijama u rasponu od 500 KM do 3.000 KM.

Sa dnevnog reda sjednice čak je skinuto i vraćeno na doradu i usaglašavanje sa novim odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH, koji je počeo da se primjenjuje od 5. decembra, 11 predmeta koji su bili spremni za odlučivanje sa prijedlogom sankcija koje je pripremila Služba za reviziju. Među njima su slučajevi Narodne stranke radom za boljitak i a-SDA koji su trebali biti kažnjeni sa po 12.000 KM, Stranka za BiH sa 3.000, HDZ 1990 sa 2.500, te HSS-NHI sa 2.000 KM.

Osim toga, nakon 16 mjeseci istrage i prikupljanja dokumentacije i prijedloga Službe za primjenu Zakona o sukobu interesa da se utvrdi postpjanje sukoba interesa federalnom premijeru Nerminu Nikšiću i novčana sankcija od 5.000 KM, a dopremijer i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović da se sancioniše sa 4.000 KM zbog korištenja svojih pozicija u imenovanju bliskih srodnika u JP Autoceste FBiH, članovi CIK ipak su donijeli odluku da se postupci obustavljaju.

Takva odluka CIK samo daje ohrabrenje i podrstek izabranim i imenovanim zvaničnicima da u narednom periodu nastave imenovati svoju braću i zetove, kao i ostalu familiju na pozicije u javnim preduzećima i institucijama.

Skandal koji je obilježio posljednju sjednicu CIK i međusobna svađa i prijetnje uzrečene između predsjednika Komisije Branka Petrića i člana Mileta Kudića, dodatno su pokazali da je ova državna institucija izgubila svaki kredibilitet.

Transparency International BiH podsjeća članove CIK da je uloga ove institucije provođenje Zakon o sukobu interesa i Zakona o finansiranju političkih stranaka, a ne zaštita partija i zvaničnika od njihove primjene, te apeluje da se funkcionisanje ove institucije postavi u okvir propisan zakonom, jer će u protivnom u potpunosti izgubiti svrhu.

buka.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close