“Tender” otkrio 16 nedostataka u novom Zakonu o javnim nabavkama BiH

U Banjoj Luci je danas održana javna diskusija o temi ”Provođenja pravne zaštite i manjkavosti odredbi u novom Zakonu o javnim nabavkama BiH”, koju je organizovala Anti-korupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Predsjedavajući Vijeća Kancelarije za razmatranje žalbi Ostoja Kremenović obavijestio je učesnike skupa da primjena novog Zakona o javnim nabavkama počinje 28. novembra, te da taj zakon, iako sadrži rješenja koja su pozitivan pomak u odnosu na postojeći zakon, ima i mnogo nedostataka.

– Ako postoji politički cilj i volja da se suzbije korupcija u procesu javnih nabavki i taj zakon se može promijeniti – istakao je Kremenović, saopćeno je iz Antikorupcijske mreža u BiH – ACCOUNT.

On je naveo neke od prednosti novog zakona, koji se odnose na duže rokove za podnošenje žalbi, ističući da novi zakon daje i veće mogućnosti za sankcionisanje ugovrnih organa, ukoliko krše zakonske propise prilikom procesa javnih nabavki.

Učesnici diskisije, posebno predstavnici firmi koje se u procesu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači, ocijenili su da bez lične odgovornosti osoba koje su na čelu ugovornih organa, ne može doći do smanjenja korupcije u procesu javnih nabavki.

Kremenović je još kazao da je novim zakonom narušena ravnopravnost stranaka, precizirajući da ako se usvoji žalba ponuđača, troškove postupka ne snosi ugovorni organ nego Ministarstvo finansija BiH, dok sam ponuđač snosi troškove postupka, ako se odbaci njegova žalba.

Pojedini učesnici diskusije sugerisali su uvođenje „crvenih zastavica” za određene firme, kao upozorenje na potencijalno koruptivno djelovanje, a opšta ocjena je da je i u novom zakonu ostavljen “crni prostor” za koruptivno djelovanje.

Predstavnik Udruženja “Tender” Rajko Kecman naveo je da je markirano 16 nedostataka u novom Zakonu o javnim nabavkama, od kojih je istakao nepostojanje obaveze ugovornih organa da sačinjavaju godišnje planove nabavke koji će osim taksativnog nabrajanja potrebnih nabavki sadržati i vrste postupaka, rokove, procedure i slično.

Naveo je i nepostojanje kazni za prekršaje poput neoglašavanja nabavki na portalu za javne nabavke, neomogućavanje uvida u dokumentaciju za ponuđače koji nisu odabrani tokom procedure javne nabavke…

U diskusiji su učestvovali predstavnici nevladinog sektora, kao i nekoliko privatnih firmi, saopćeno je iz Antikorupcijske mreže u BiH.

| Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close