M plusOglasiVisoko

Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko 06.12.2017.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

                                                  OBAVIJEST

Obavještava se javnost da će se Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

06.12.2017. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 17 sati.

sa slijedećim:

DNEVNIM    REDOM

1.       Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za zadržavanje postojeće kategorije magistralne ceste II reda M-221 Visoko – Kiseljak – Kreševo – Tarčin,

2.       Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju regionalne ceste R-445 Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica u magistralnu cestu,

3.       Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za izmještanje dijela trase novopredložene magistralne ceste, odnosno postojeće regionalne ceste Semizovac – Ilijaš – Visoko – Kakanj – Zenica koja prolazi kroz uže gradsko jezgro Općine Visoko na trasu sadašnje lokalne ceste,

4.       Prijedlog zaključka o prihvatanju Inicijative Općinske načelnice Visoko o pokretanju postupka za prekategorizaciju lokalne ceste Visoko – Gračanica – Prhinje – Breza u regionalnu cestu II reda.

              IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

05.12.2017.

15:00

2.

Komisija za statut i propise

05.12.2017.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

SEKRETAR

Općinskog vijeća Visoko

Zekija Omerbegović, dipl. iur.

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.

 

 

 

 

Materijal za sjednicu možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/pwuxt2iu97zr79s/AAB1EXQ9xwCzE3jrNTS3t4FYa?dl=0 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close