Kultura

Sve je gore u bh. školama …

MENTALNO ZDRAVLJE U OBRAZOVANJU
Sve je gore u bh. školama: ‘Ubijamo kreativnost… Djecu učimo da trpe, šute i prave se da je sve dobro’!

Konkretni rezultat panel diskusije jesu inicijative koje će se poslati nadležnim organima da pomognu u prevazilaženju svakodnevnih izazova i opasnosti unutar skola, među učenicima i učenicama, ali i roditelja


Danas je u Sarajevu održana prva zajednička aktivnost Akademije za žene i Homework HUB-a, panel diskusija pod nazivom: Mentalno zdravlje u obrazovanju. Potaknuti da se spoje, ali i obilježe Dan učitelja/ica i Dan mentalnog zdravlja u jednom danu pod istom temom.


Panel je bio podijeljen u dva dijela. Prvi dio bavio se temama: Obrazovne ustanove su i odgojno obrazovne, koliko je odgojna komponenta zanemarena, koliko su prosvjetni radnici/e oni/e koji/e i odgajaju i obrazuju?!


Drugi dio odgovarao je na pitanje “koliko smo kao društvena zajednica osviješteni o mentalnom zdravlju”, te analizirao “Iskustva u praksi i odgoju”.

obrazovanje-panel-1


Panelisti i panelistice su bili direktor JU Gimnazija “Obala” Benjamin Hedžić, sociolog, profesor JU “Prva bošnjačka gimnazija” Amer Sofradžija, direktorica OŠ “Hrasno” Nermina Planinčić, ispred Kantonalne JU “Porodično savjetovalište” Amer Šenderović, predstavnici Vijća roditelja KS Dijana Ćirić Parla i Adnan Jabučar.


Svrha same panel diskusije je bila da odgovori ili postavi pitanja: Koliko smo kao društvo mentalno zdravi? Roditelj kao uloga partnera škole? Pojam pedagoga/ice/psihologa/inje? (Da li idemo njima samo ako smo “ludi”), iskustva nastavnog osoblja i još mnogo tema koje su se otvarala na diskusiji.


Zainteresiranost za ovu temu pokazuje podatak da se odazvalo čak 40 osnovnih i srednjih skola u prepunoj sali Miss Irby u Homework HUB.

obrazovanje-panel-2


Konkretni rezultat panel diskusije jesu inicijative koje će se poslati nadležnim organima da pomognu u prevazilaženju svakodnevnih izazova i opasnosti unutar skola, među učenicima i učenicama, ali i roditelja.


A zaključci održane panel diskusije su jasni i vrlo alarmantni:


Stanje u školama je odraz stanja u društvu!

Ubijamo kreativnosti i razvijamo psihosomatske probleme kod djece!

Ne trebamo učiti djecu da trpe, šute i da se pretvaraju da je sve dobro!

(DEPO PORTAL)Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close