Stupila na snagu nova Uredba o plaćanju gotovim novcem

Nova Uredba o plaćanju gotovim novcem stupila je na snagu u subotu 26.09.2015. godine.

Ovom uredbom određuju se uslovi i način plaćanja između učesnika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa učesnika kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa, kao i uslove držanja gotovog novca u blagajni, te uslove i način uplate dnevnog pazara na račun kod ovlaštene organizacije.

Uredba se odnosi podjednako i na pravna i fizička lica (samostalne poduzetnike, obrtnike), bez obzira što fizička lica nemaju formalnu obavezu vođenja blagajne. Ona se takođe odnosi i na poslovne jedinice stranog pravnog lica koje su registrovane i obavljaju poslovnu djelatnost u FBiH.

Novom uredbom vođenje blagajne, odnosno evidentiranja gotovine, propisano je da se sve uplate i isplate u gotovom novcu dokumentuju vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama (faktura, Ugovor, otkupni blok i sl.) koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima utvrđenim zakonskim propisima i stave na uvid nadležnim kontrolnim organima.

Gotov novac se i dalje može podizati sa transakcijskih računa radi plaćanja i održavanja blagajničkog maksimuma koji se utvrđuje odlukom organa poslovnog subjekta.

Međutim, novom Uredbom zabranjeno je poslovnim subjektima da izmiruju svoje obaveze gotovim novcem ako imaju blokirane transakcijske račune.

U blagajni se mora držati gotov novac do iznosa utvrđenog koji je utvrđen kao blagajnički maksimum i isti koristiti za gotovinska plaćanja, uz obavezno poštivanje naprijed navedenih isplata u smislu (ne)mogućnosti i ograničenja plaćanje iz blagajne.

Nova Uredba objavljena je 18.09.2015. godi u “Službenim novinama FBiH”.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close