Stopa korištenja nelicenciranog software-a u BiH 65 posto

BSA/Udruga proizvođača software-a objavila je rezultate svoje Globalne studije o korištenju nelicenciranog software-a za 2013. godinu sa najnovijim podacima za tržište Bosne i Hercegovine.

Prema rezultatima najnovije BSA Globalne studije o korištenju nelicenciranog software-a za 2013.godinu, stopa korištenja nelicenciranog software-a u BiH u 2013. godini iznosi 65%, te bilježi pad u visini od jednog procentnog poena u odnosu na 66% iz 2011. godine. Komercijalna vrijednost nelicenciranog software-a instaliranog u 2013. u BiH je 40% veća u odnosu na 2011. godinu i iznosi 29.827.600 KM (21.305.400 KM u 2011.)

Uprkos registrovanom padu stope, BiH je još uvijek daleko od prosjeka Evropske unije, koja iznosi 31%, i pokazuje da je kontinuirani i sistematski pristup borbi za zaštitu intelektualnih prava jedini način da dugoročno osiguramo smanjenje stope.

“Nalazi posljednje BSA studije i podaci za BiH, jasno pokazuju da aktivnosti lokalnih vlasti, pogotovo one koje sprovodi tržišna inspekcija, daju pozitivne rezultate. BSA će nastaviti blisku suradnju sa svim relevantnim sudionicima procesa u cilju daljnjeg unapređenja borbe za zaštitu intelektualne svojine u BiH, sa fokusom na software”, navodi Mirna Milanović-Lalić, pravni zastupnik BSA u BiH.

Dodaje da će pored suradnje sa lokalnim vlastima, nastaviti suradnju sa komercijalnim sektorom u domenu podizanja svijesti o rizicima korištenja nelicenciranog software-a, sa fokusom na sigurnosne rizike i probleme s produktivnošću,jer je izuzetno dobro prihvaćena i daje rezultate.

”Nadamo se da registrovani pad od jednog procentnog poena, predstavlja početak dugoročnog trenda pada stope korištenja nelicenciranog software-a u BiH.  BSA i lokalni partneri nastaviće da rade na postizanju kontinuiranog smanjenja stope i približavanju nivou stope zemalja Evropske Unije, doprinoseći na taj način izgradnji bezbjednog poslovnog okruženja u BiH22”, navodi ona.

BSA Globalna studija o korištenju nelicenciranog software-a provodi se svake druge godine za BSA od strane IDC. Ove godine anketirani su korisnici računara na 34 tržišta, što je oko 22,000 potrošača i poslovnih korisnika personalnih kompjutera i više od 2,000 IT menadžera.

Neki od zaključaka su sljedeći:

• Ukupna stopa instaliranog nelicenciranog software-a je porasla sa 42% od 2011. godine, na 43% u 2013. godine, pogotovo u ekonomijama u razvoju, gdje preovladava korištenje nelicenciranog software-a, u kojiima se koristi i najviše personalnih kompjutera, a ovaj broj i dalje raste.

• Komercijalna vrijednost nelicenciranih software-a instaliranih u 2013. godini je 62.7 milijardi dolara.

• Korisnici kompjutera širom svijeta kao glavni razlog nekorištenja nelicenciranog software-a navode izbjegavanje sigurnosnih rizika od malware-a. Jedan od rizika koji je također povezan sa korištenjem nelicenciranog softvera je, kako navodi 64% korisnika u svijetu, neovlašten pristup hakera, a 59% navodi gubitak podataka.

• Svi IT menadžeri su sa razlogom zabrinuti jer nelicencirani software-i nanose veliku štetu, ipak manje od polovine njih sa sigurnošću može reći da njihove kompanije koriste licencirane software-e.

• Samo 35% kompanija širom svijeta ima na snazi politiku kojom se  zahtijeva korištenje licenciranog software-a u poslovne svrhe.

• Regija sa najvećim broj instaliranih nelicenciranih software-a u 2013. godini je Azija-Pacifik, sa 62%, sa povećanjem od 2% u odnosu na 2011. godinu, i sa komercijalnom vrijednošću nelicenciranog software-a koja doseže 21 milijardu dolara.

• Centralna i Istočna Evropa su odmah iza Azije sa stopom od 61%, a slijedi ih Južna Amerika sa 59%, te Bliski Istok i Afrika također sa 59%.

• Sjeverna Amerika i dalje ima najnižu stopu  nelicenciranih software-a sa 19%, iako ovo predstavlja značajnu komercijalnu vrijednost od 10.9 milijardi dolara.

• U Zapadnoj Evropi stopa nelicenciranog software-a u upotrebi pala je za 3% i iznosi 29% u 2013. godini, sa komercijalnom vrijednošću od 12.8 milijardi dolara.

• U Evropskoj Uniji stopa je pala za 2% i iznosi 31% za 2013. godinu, sa komercijalnom vrijednošću od 13.5 milijardi dolara.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close