-TopSLIDEBiHPolitika

Što je BiH obećala EU za 250 milijuna eura kredita: Promjene Zakona o VSTV-u, poreza u FBiH

Bosna i Hercegovina zadužila se kod Europske unije za 250 milijuna eura makrofinancijske pomoći, a detalji tog sporazuma zaključenog posljednjeg dana prošle godine ostali su skriveni široj javnosti.

Bosna i Hercegovina će ovaj iznos dobiti u dvije jednake rate, a posebno su zanimljivi uvjeti koje treba ispuniti da bi drugih 125 milijuna eura bilo dostupno.

“Isplata druge rate pomoći ovisi o tome da li će Europska komisija pozitivno ocijeniti, u ime Europske unije, napredak ostvaren u odnosu na određeni broj makroekonomskih i strukturalnih mjera prilagođavanja i, ako vrijedi, o zadovoljavajućem napredovanju u ispunjenju obveza usaglašenih s MMF-om”, stoji u memorandumu koji je potpisao ministar financija Vjekoslav Bevanda.

Uvjeti politika za koje je vezana ova pomoć temelje se na smjernicama politika koje su zajednički usaglasile EU i vlasti BiH tijekom Ekonomskog i financijskog dijaloga održanog 19. svibnja 2020. navodi se dalje. U skladu s tim, prije isplate svake rate ove pomoći, komisija, u suradnji s vlastima zemlje, potvrduje da su uvjeti koji dolaze uz ovu pomoć adekvatno ispunjeni ili da su postignuti novi dogovori, prenosi Klix.ba. 

“Prije nego što komisija isplati drugu ratu, Ministarstvo financija i trezora u ime BiH dostavlja komisiji Izjavu o ispunjavanju uvjeta za isplatu koji dolaze uz pomoć. Nakon što primi takvu izjavu, Komisija će procijeniti, na temelju konzultacija s relevantnim vlastima Zemlje, napredak ostvaren u ispunjavanju tih uvjeta. Prilikom ove procjene, posebna pažnja će se posvetiti reformama za jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje na svim nivoima vlasti, unapređenje otpornosti na poremećaje u financijskom sektoru, podršku dobrom upravljanju i stvaranje radnih mjesta”, stoji u dokumentu.

Uvjeti na kojima inzistira EU sažeti su u “Kriteriji strukturalnih reformi”, a sačinjavaju ih jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje, mjere u finansijskom sektoru te dio koji je naslovljen kao “Dobro upravljanje i borba protiv korupcije”, ali i podrška ekonomskom oporavku i zapošljavanju.

U financijskom sektoru je uvjetovano osiguravanje ispravnog funkcioniranja novog Programa za osiguranje depozita, uključujući hitno financiranje u slučaju krize te održavanje neovisnosti Centralne banke i integriteta aranžmana valutnog odbora.

Zanimljivo je da se u segemtnu borbe protiv korupcije navodi i “priprema (u skladu s relevantnim preporukama Europske komisije) i predočavanje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, amandmana na trenutni Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VTSV), u smislu uspostavljanja sistema provjere sadržaja imovinskih kartona sudaca i tužitelja i članova VSTV-a.

Kod podrške ekonomskom oporavku EU od naših vlasti traži “smanjenje poreznog klina u oporezivanju rada za zaposlenike koji primaju male plaće, uz povećanje plaća nakon oporezivanja kroz amandmane na Zakon o porezu na dohodak i Zakon o socijalnim doprinosima u FBiH, čiji je cilj i povećanje stepena usklađenosti između dva entiteta”.

dnevni.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close