Šta nam donosi Vema Visoko – Suša commerce doo

Vema Visoko – Suša commerce doo

(susa.ba)

Vema predstavlja kompleksan objekat u konstruktivnom i funkcionalnom smislu. Glavni ulaz u objekat je iz pravca ul. Branilaca, pored ovog ulaza projektovana su još tri. Ispred objekta je pristupni trg, sa zelenim pojasom, urbanim mobilijarom i ljetnim baštama. Otvorenim površinama oko objekta posvetiti
će se posebna pažnja u njihovoj izvedbi i dizajnu.

Postojeća čelićna konstrukcija se zadržava, uz izvršenu neophodnu sanaciju i zamjenu oštećenih djelova.
Dogradnjom fasadnog plašta u armirano‐betenskom sistemu nosivih platna, objekat dobiva novu formu i savremeni dizajn.

Vema Visoko sadržava postojeću spratnu visinu Podrum+Prizemlje + VI spratova. Dodatna površina je dobijena proširenjem bočnih strana objekta i redizajnom volumena.

Investitor Suša commerce namjerava izgraditi objekat u periodu od naredne dvije godine. Završetak građevinskih radova je planiran u toku 2016 godine.

Predviđeni period izgradnje : 2015‐2018

Posebnu funkcionalnu cjelinu unutar objekta predstavlja hotel sa svojim pripadajućim sadržajima: fitnes centrom, bazenom, wellness i spa. U sklopu hotela nalazi se i multifunkcionalna sala.
Svojim sadržajem Vema će pružati različite mogućnosti posjetiocima, od kojih izdvajamo: Restoran sa kapacitetom od 300 mjesta, 4D kino,  dječjiju igraonicu sa terasom i umjetnu alpinističku stijenu.

Sadržaj

U prizemlju objekta nalaze se sljedeći sadržaji: Glavni ulaz sa centralnim holom, supermarket, banka, poslovni prostori, info pult, fast food i ljetne bašte. U suterenu objekta nalazi se parking prostor i
ekonomske prostorije.

I sprat : Restoran kapaciteta 300 gostiju, kao i devet poslovnih prostora različitih sadržaja.

II sprat: Hotelska recepcija, sala za doručke– višenamjeska sala, dječija igraonica sa terasom, bazen i fitnes centar, poslovni prostori.

III sprat: wellness i spa centar, poliklinika sa pripadajućim sobama i aprtmanom, stomatološka ordinacija.

IV i V sprat : su hotelske sobe i apartmani

VI : sprat : dio hotelskih soba , 4d kino, caheterija, prostor za društvene igre, kao i dodatni sadržaji …

Objekat: Vema Visoko
Investitor: Suša commerce doo
Projekat: Sinteza doo Visoko
Period izgradnje: 2015‐2018

Robna kuća Vema Visoko

Robna kuća Vema predstavlja simbol jednog vremena. Jedan je od najznačajnijih objekata grada Visokog, koji je svojim sadržajima i ponudom zadovoljavala je potrebe Visočana i okolnih gradova.
Dvadeset godna nakon ratnih dešavanja, Vema je od mjesta susreta postala mrtva tačka u gradu i ruglo.
Ratna dejstva i naknadna oštećenja, uključujući i požar upotpunosti su uništili enterijer objekta i fasadnu oblogu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close