Šta je s reformama? “Rezanje drveta” na dnevnom redu Federalne vlade

Vlada Federacije BiH će danas na sjednici koja je počela u Sarajevu, razmotriti Nacrt zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH, s ciljem osiguravanja uslova za implementaciju Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i na njemu zasnovanih propisa.

Na dnevnom redu su i nacrti Zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Očekuje se da u parlamentarnu proceduru budu upućeni prijedlozi Zakona o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta, Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, te Zakona o električnoj energiji u FBiH, kako bi bili usaglašeni s odredbama Zakona o prekršajima.

Članovi Vlade će se, također, izjasniti o Nacrtu zakona o komasaciji, koji predstavlja pravni okvira za okrupljavanje zemljišta u cilju pravljenja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja i uređenja.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je, za današnju sjednicu, pripremilo prijedloge dviju uredbi: o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji BiH koji se posebno osiguravaju i načinu njihovog osiguranja, te o vrsti i količini naoružanja i opreme koju koristi Federalna uprava policije.

Vlada bi trebala, kako je najavljeno, donijeti dvije odluke koje se odnose na programe za stimulaciju razvoja poduzetništva i obrta, kao i Odluku o usvajanju Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close