Sreća je kad možes da obezbjediš sigurniju budućnost svom djetetu

Matične ćelije pohranilo 3500 porodica iz BiH

U julu 2013. godine vodeći svjetski naučni časopisi objavili su još dvije studije koje dokazuju da matične ćelije koje se nalaze u tkivu i krvi pupčane vrpce predstavljaju budućnost medicinskih tretmana ozbiljnih oboljenja i povreda. Časopis Nature prenio je vijest da su japanski naučnici uspješno dizajnirali dijelove ljudske jetre, a časopis Science Daily objavio je da su naučnici iz Španije patentirali biomaterijal koji pomaže u stvaranju umjetnih kostiju uz pomoć matičnih ćelija iz pupčane vrpce. Pored ovih studija postoji mnogo drugih dokaza koji potvrđuju da su terapije bazirane na matičnim ćelijama ne samo budućnost, nego i postojeća opcija za izliječenje nekih od najtežih oboljenja, poput leukemije.
Naučnici u Japanu su koristili mezenhimalne matične ćelije iz tkiva pupčanika, dok su u studiji u Španiji korištene hematopoetske matične ćelije iz krvi pupčane vrpce. Studije o terapijskim potencijalima matičnih ćelija iz pupčane vrpce rapidno rastu. Kao prilog ovoj tezi ide činjenica da je u 2008. godini zabilježeno 78 kliničkih studija sa matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, u 2012 godini taj broj se povećao na 191, što predstavlja porast od 144% u posmatranom periodu. Trenutno se matičnim ćelijama iz krvi i tkiva pupčane vrpce može liječiti preko 70 različitih oboljenja.
POROD JE JEDINSTVENA PRILIKA
Jedina prilika za prikupljanje matičnih ćelija iz pupčane vrpce jeste neposredno nakon poroda. Prednosti ovih matičnih ćelija su ogromne – na primjer one su stare samo 9 mjeseci i bile su zaštićene u majčinoj utrobi tokom ovog perioda i to im daje veću moć nego matičnim ćelijama skupljenim iz drugih izvora u narednim godinama. Postoji velika vjerovatnoća da će i ostali članovi porodice (braća,sestre i roditelji) moći koristiti matične ćelije u slučaju liječenja, jer je veća šansa da će postojati podudarnost nego kod bilo kojih drugih matičnih ćelija.
Ovo su nam potvrdili iz najveće evropske porodične banke matičnih ćelija Cryo-Savea, koja pohranjuje matične ćelije iz Bosne i Hercegovine još od 2009. godine. Od tada je skoro 3500 porodica iz BiH iskoristilo ovu priliku i sačuvalo matične ćelije svoje djece u Cryo-Save-u.
„2013. godina je bitna godina i za nas – prije par mjeseci jedan naš uzorak je iskorišten za tretman Blackfan-Diamond anemije, koja je oblik kongenitalne anemije, za koju je karakterističan nedostatak crvenih krvnih zrnaca. Naša saradnja sa Francuskim institutom za krv dala je izvanredne rezultate kada je u pitanju umnožavanje matičnih ćelija i dala veliku nadu porodicama koje očekuje bitka sa najopakijim oboljenjima. Broj pohranjenih uzoraka u Cryo-Saveu prešao je brojku od 250.000, što nas čini najvećom evropskom porodičnom bankom matičnih ćelija i jednoj od vodećih svjetskih banaka. Prva smo banka koja je ponudila čuvanje matičnih ćelija iz tkiva pupčane vrpce, čiji potencijal je već dokazan. Također smo pioniri u izdvajanju matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce. Da je metoda izdvajanje matičnih ćelija prije krioprezervacije najbolja, a ne zaleđivanje krvi, dokazuje podatak da 9 od 10 najvećih banaka matičnih ćelija koriste istu ili sličnu metodu kao i Cryo-Save.Tome treba dodati da je američka Fondacija za akreditaciju ćelijskih terapija (FACT) preporučila bankama izdvajanje matičnih ćelija nakon što su im prijavljeni slučajevi sa negativnim posljedicama nakon transplantacija pune krvi.“, izjavio je Dr Kenan Vrca, izvršni direktor FAMILY-PLUS-a za medicinske poslove, ovlaštenog partnera Cryo-Savea za Bosnu i Hercegovinu.
Iz FAMILY-PLUS-a posebno ističu Program besplatnog pohranjivanja matičnih ćelija, u koji mogu ući sve porodice koje uskoro očekuju prinovu, a koje imaju u porodici oboljenje koje se može tretirati matičnim ćelijama. Cryo-Save je jedina banka matičnih ćelija koja ima ovakav besplatni program. Do sada je iz BiH 41 porodica dobila besplatno pohranjivanje. Vesna Bičić Tanović iz Sarajeva, kojoj je utvrđen Hodgkinov limfom, a koja je ušla u Program besplatnog porodičnog pohranjivanja izjavila je: „Neizmjerna je sreća kad možeš da obezbjediš sigurnost svom djetetu, a znaš kroz kakav si pakao prošao nekog konvencionalnog liječenja određenog oboljenja. Osjećam se sada mnogo sigurnije – ja sam Cryo-Save kontaktirala još prije nego što sam bila trudna, tako da je bila neizmjerna sreća kada sam dobila vijest da smo dobili besplatno čuvanje i kada smo nakon toga čuli da su matične ćelije uspješno sačuvane. Čitava procedura je bila vrlo kratka i brza i mogu preporučiti svima koji misle da postoji šansa da se čuvaju za njih matične ćelije, da kontaktiraju Cryo-Save, jer će informacije dobiti i sve završiti u roku od deset dana.“

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close