Srđan Puhalo: Birokratija morbidnog ili morbidna birokratija

Činjenica 1. Do 23. jula 1992. godine Hava Tatarević živjela je u selu Zecovi, opština Prijedor, sa mužem Muharemom i šest (6) sinova: Senad, Sejad, Nihad Zilhad, Zijad i Nishad.

Činjenica 2. Dana 23. 07. 1992. godine NEPOZNATA i UNIFORMISANA lica odvode njezinog muža i sinove i tu im se gubi svaki trag.

Činjenica 3. Od 01.12. 2007. godine Hava Tatarević počinje dobijati civilnu porodičnu invalidninu.

Činjenica 4. 2013. godine  u masovnoj grobnici Tomašića pronađeni su ostaci Muharema i Senada, Sejada, Nihada, Zilhada, Zijada i Nishada Tatarevića. Kažu da su se nalazili na dnu grobnice poredani kao “sardine” jedan pored drugog.

Činjenica 5. Dana 30.01.2014. godine Ministarstvo rada i boračko- invalidske zaštite Republike Srpske donijelo je odluku da se Havi Tatarević ukida civilna porodična invalidnina koju je dobila 2007. godine odlukom Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu u Prijedoru. Obrazloženje je vrlo jednostavno, ne postoje adekvatni dokazi da su joj sinovi i muž nastradali u ratnim operacijam, već postoji sumnja da su nastradali od nepoznatih lica koji su u tom trenutku vršili krivično djelo.

Ovdje prestaju činjenice i postavljaju se pitanja.

•Kako je moguće da naše birokrate ne znaju da li je tog 23.07.1992. godine bilo ratnih operacija u selu Zecovi opština Prijedor?

•Kako je moguće da naše birokrate ne znaju činjenicu da je tih dana odvedeno i ubijeno više od 250 stanovnika Zecova?

•Kako je moguće da naše birokrate ne znaju činjenicu da su u selu Zecovi ubijane skoro kompletne porodice (Hopovac, Bačić, Horozović)?

•Kako je moguće da naše birokrate ne znaju da je u selu Zecovi ubijeno najviše djece u odnosu na druga mjesta u opštini Prijedor?

•Kako je moguće da se o ovome ništa ne zna ili ne želi da zna u Republici Srpskoj?

•Kako je moguće da poslije 22 godine naše birokrate imaju nedoumicu da li se u Zecovima radilo o ratnoj operaciji ili krivičnom djelu?

•Kako je moguće da za ovaj zločin u Zecovima nije odgovaralo nijedno UNIFORMISANO I NEPOZNATO lice?

Ja ne tvrdim da je ovo Havi Tatarević urađeno s predumišljajem nekog birokrate iz ministarstva, ali bi bilo ljudski da ministarstvo ovu grešku ispravi i uputi izvinjenje Havi Tatarević.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close