BiHPolitika

Sramna odluka: Ustavni sud BiH zaštitio RS od tužbi logoraša

Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju Pravobranilaštva RS podnesenu na presude redovnih sudova kojima je Srpska bila obavezana da fizičkim licima isplati nadoknadu na osnovu nematerijalne štete nanesene hapšenjima za vrijeme rata u Foči, prenosi Glas Srpske.

Registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan kaže da su prihvatanjem apelacije poništene ranije presude kojima je RS bilo naloženo da nadoknadi štetu, ali nije mogao da kaže koliki iznos odštete je potraživan od RS.

– RS je i tokom postupaka u redovnim sudovima i u apelaciji podnesenoj Ustavnom sudu BiH tvrdila da je nastupila zastara potraživanja. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu ustanovio je kršenje ustavnog prava i usvojio je apelaciju RS – kaže Mijan.

Ustavni sud je u septembru 2014. godine prihvatio i apelaciju Pravobranilaštva RS i poništio presudu Apelacionog suda Brčko distrikta kojom je Srpska takođe bila obavezana na isplatu nadoknade ratne nematerijalne štete.

U Pravobranilaštvu RS kažu da najnovija odluka Ustavnog suda BiH u praksi znači da će oko 30.000 sličnih tužbi podnesenih iz FBiH protiv RS pasti u vodu.

– Visina dosadašnjih potraživanja iznosi oko pola milijarde maraka. Ukupni iznos svih odštetnih zahtjeva samo iz Sarajeva iznosio bi oko 1,6 milijardi maraka. To je presječeno ovom i odlukom Ustavnog suda donesenom 17. septembra 2014. godine – kažu u Pravobranilaštvu.

Naveli su da je Ustavni sud utvrdio povredu prava na pravično suđenje i da se prema Zakonu o obligacionim odnosima radi o zastari potraživanja. To bi, kažu, trebalo da zaustavi nižestepene sudove da u tim predmetima donose presude na osnovu političkog uticaja.

– Neki sudovi to već primjenjuju i prilikom donošenja odluke pravilno primjenjuju član 376 Zakona o obligacionim odnosima po kome je nastupio apsolutni rok zastarijevanja – pojasnili su u Pravobranilaštvu.

Dodaju i da ti sudovi prilikom donošenja odluka pravilno ističu da član 377 Zakona o obligacionim odnosima, na koji se u tužbama pozivaju tužitelji, a koji se vezuje za krivično-pravnu odgovornost, može primijeniti samo prema počiniocu krivičnog djela, a ne prema trećem licu, odnosno prema RS. Jedan od takvih sudova je i Opštinski sud u Tuzli. Uvažavajući stav Ustavnog suda taj sud je još u novembru 2014. godine odbio tužbeni zahtjev za isplatu nematerijalne ratne štete u vezi sa predmetom “Tuzlanska kapija”. To je bio prvi slučaj odbijanja jednog tužbenog zahtjeva za nadoknadu ratne nematerijalne štete.

– Svi niži sudovi u predmetima protiv RS za nadoknadu ratne materijalne i naročito nematerijalne štete trebalo bi da postupaju kao Opštinski sud u Tuzli. Odluka tuzlanskog suda bila je uvođenje u praksu stava Ustavnog suda u tim predmetima. Taj stav potvrđen je i ovim usvajanjem apelacije Pravobranilaštva RS, a njega bi ubuduće trebalo da poštuju i sprovode svi niži sudovi – navode u Pravobranilaštvu.

Talas tužbi protiv FBiH zapljusnuo je sudove prije nekoliko godina, a redom je tužena RS od koje je tražena nadoknada nematerijalne štete.

– Logoraši i civilne žrtve rata iz FBiH podnijeli su protiv RS hiljade tužbi radi nadoknade nematerijalne ratne štete s ogromnim odštetnim zahtjevom. Ako bi bio dosuđen takav zahtjev, to bi bio udar na ekonomsku stabilnost RS. Najviše tužbenih zahtjeva bilo je iz Tuzle i Sarajeva – istakli su u Pravobranilaštvu.

/saff.ba/

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close