Spoljni dug BiH za godinu skočio za 836 mil KM

Spoljni dug BiH na kraju prvog polugodišta 2015. iznosio je 8,198 mlrd KM, a za njegovo servisiranje u ovom periodu izdvojeno je 301,03 mil KM.

Na kraju prvog polugodišta prošle godine spoljni dug je iznosio 7,362 mlrd KM, a u tom periodu je vraćeno 395,31 mil KM.

U izvještaju o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH u prvih šest mjeseci ove godine navedeno je da su dospjele obaveze na osnovu spoljnog duga servisirane u potpunosti i na vrijeme.

– Na otplatu glavnice odnosilo se 249,67 mil KM ili 82,94%, a na kamate, servisnih i drugih troškova 51,36 mil KM ili 17,06% – navedeno je u izvještaju.

Od tog iznosa RS je vratila 102,64 mil KM, FBiH 195,68 mil KM, Brčko distrikt 770.000 KM, a institucije BiH 1,94 mil KM. Za servisiranje spoljnog duga u ovoj godini je planirano 613,99 mil KM, a od tog iznosa 1,19 mil KM je predviđeno za potencijalne obaveze na osnovu garancija iza kojih stoji BiH.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS – “SWOT” Saša Grabovac kaže da su dosadašnji krediti najvećim dijelom uzimani kao podrška budžetima, što je olakšavalo posao vlastima, ali je s druge strane spremnost za reforme padala. Istakao je da su budžeti RS i FBiH u problemima zbog izostanka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

– Određene isplate iz budžeta već odavno kasne. S obzirom na to da je vrlo neizvjesno da li će i kada biti potpisan aranžman sa MMF-om, a da su posuđivački kapaciteti, posebno RS u pogledu izdavanja dužničkih hartija od vrijednosti i podizanja kredita od komercijalnih banaka značajno iscrpljeni, sigurno je da su neizbježni rebalansi budžeta i da će neke stavke morati biti značajno smanjene. To će sigurno biti bolno, ali je dugoročno zdravije rješenje nego konstantno zaduživanje – kazao je Grabovac.

U izvještaju o izvršenju budžeta i međunarodnih obaveza BiH je navedeno da u prvih šest mjeseci nije bilo isplata na osnovu izdatih garancija. Spoljni dug pokriven garancijama na kraju prvog polugodišta iznosio je 255,21 mil KM.

Kreditori kojima je vraćeno najviše novca (miliona KM)

64,45 – Međunarodni monetarni fond

60,30 – Evropska banka za obnovu i razvoj

57,94 – Svjetska banka

Glas Srpske

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close