Spisak certificiranih upravitelja “kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama”

Općina Visoko je intenzivirala aktivnosti na dosljednom provođenju Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. U skladu sa članom 13. ove Odluke, održavanje zgrada vlasnici povjeravaju pravnom licu ili obrtniku, koji je registrovan za te poslove.

Uvidom u listu licenciranih upravitelja, sa područja Općine Visoko samo jedno pravno lice ispunjava uslove za obavljanje ovih usluga.

Iz tog razloga nadležna općinska služba je smatrala da bi bilo poželjno da i JKP „Visočica“ Visoko razmotri mogućnost pokretanja postupka licenciranja za obavljanje poslova upravitelja te je upućen dopis Nadzornom odboru i direktoru našeg Javnog preduzeća.

Nadzorni odbor je donio Zaključak da JKP „Visočica“ nema namjeru proširivati djelatnost, odnosno pokretati postupak licenciranja za obavljanje poslova upravitelja u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.

Radi informisanja javnosti objavljujemo spisak upravitelja certificiranih od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do kantona:

„HARI ELECTRICS“ d.o.o. Kakanj
„IZGRADNJA INŽENJERING“ d.o.o. Zenica
„VAREŠ – STAN“ d.o.o. Vareš
„A-ELING“ d.o.o. Zenica
JKP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj
„AMS“ d.o.o. Zenica
„STAMBENI SERVIS“ d.o.o. Zenica
„NDB“ d.o.o. Zenica
„VIZIJA“ d.o.o. Visoko

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close