BiHPolitika

Softić: U BiH trebamo fokus na tri velike oblasti

Kreatori politike u Evropi, i u Bosni i Hercegovini treba da iskoriste oporavak radi implementacije ambicioznih ekonomskih mjera i strukturalnih reformi, kazao je guverner Centralne banke BiH Senad Softić u govoru na predstavljanju Izvještaja Međunarodnog monetarnog fonda pod nazivom “Regionalne ekonomske perspektive za Evropu”. 

Softić je kazao da se u Bosni i Hercegovini treba fokusiramo na tri velike oblasti:popravljanje strukture budžeta, jačanje finansijskog sistema i poboljšanje institucija.

– Prvo, moramo popraviti strukturu budžeta na svim nivoima vlasti. Generane vlade Bosne i Hercegovine su na putu da dostignu kombinovani ukupni fiskalni suficit drugu godinu uzastopno. Međutim, mora doći do preusmjeravanja potrošnje prema infrastrukturi, što će pomoći u sustizanju evropskih standarda i poboljšanju povezanosti i konkurentnosti naše privrede.
Drugo, moramo nastaviti jačati jedinstveni finansijski sistem Bosne i Hercegovine. Bankarski sistem u Bosni i Hercegovini je jak i stabilan. Ima dovoljno likvidnosti i dovoljnog kapitala. Napredak je napravljen od 2015. godine, uspostavljanjem nove bankarske regulative, koja bosanskohercegovački bankarski sistem približava evropskim standardima.
Ipak, ostalo je još puno posla da se uradi za rešavanje problema iz prošle finansijske krize. Sa više od 11 odsto od ukupnih kredita, nekvalitetni krediti nastavljaju da opterećuju bilanse banaka. S tim u vezi, usvajanje nove regulative o stečaju na entitetskom nivou i razjašnjenje poreskog tretmana prodaje nekvalitetnih kredita će pomoći u rešavanju ovog problema u narednom periodu.
Treće, trebalo bi da udvostručimo napore za poboljšanje naših institucija I rješavanje nedostataka u upravljanju. Strane direktne investicije su zastale na oko dva procenta BDP-a godišnje. Ovo je suviše malo da bi se podržala veća stopa rasta koja će smanjiti nezaposlenost i iseljavanje.
Poboljšanja u kvalitetu regulative, poštena i transparentna “pravila igre” i transparentne i odgovorne institucije će pomoći da se privuće više stranih investicija.
Stoga moramo poslati jasnu poruku o pozitivnim rezultatima naših reformi, povećati reputaciju Bosne i Hercegovine, poboljšati konkurentnost kako bismo povećali investicije i rast, a istovremeno ojačali jedinstveni ekonomski prostor kako bi konačno popločali put ka našoj evropskoj budućnosti, kazao je Softić.

Jorg Decressin zamjenik direktora MMF-a kazao je kako za BiH ostaju izazovi unapređenja upravljanja i unapređenja rada institucija, a posebno pravosuđa.

Što se tiče programa koji BiH ima sa MMF-om, Decressin je kratko prokomentarisao zašto MMF instistira na povećanju akciza na gorivo u BiH.

“Ono što mi želimo vidjeti u programu s BiH jeste jači rast. Ono što bi postalo moguće sa novim akcizama u BiH jeste da se oslobodi velika količina finansiranja koja je neophodna za izgradnju infrastrukture. Sa izgradnjom infrastrukture to bi značilo više rasta, više radnih mjesta, više prihoda za ljude, a to bi samo po sebi dalo poticaj boljem sveukupnom rastu u BiH. Što se tiče svih daljih pitanja u vezi programa i misije MMF-a, koja je trenutno u BiH, zamolio bih vas da sačekate zaključke koje će iznijeti šef misije za BiH Nadin Ilahi, 22. novembra”, poručio je Decressin.

 

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close