Smanjenje troškova notarskih usluga

Višemjesečni pregovori vođeni između Federalnog ministarstva pravde i Notarske komore Federacije BiH rezultirali su time da je na snagu stupila nova Tarifa o nagradama i naknadama notara.

Nakon što se Federalnom ministarstvu pravde obratio veći broj građana s pritužbama na enormno velike iznose koje na ime notarskih usluga moraju platiti notarima, pristupilo se izmjeni Tarife o troškovima notarskih usluga.

Naime, na inicijativu federalnog ministra pravde Zorana Mikulića pokrenuto je pitanje rješavanja problema nastalih visokim troškovima notarskih usluga.

U tom smislu vođeni su iscrpni pregovori s predstavnicima Notarske komore Federacije BiH i to prvo s prethodnim predsjednikom Notarske komore Federacije BiH Sefedinom Suljevićem, a nakon toga i s aktuelnom predsjednicom Merdžanom Škaljić.

Zbog velikog otpora predstavnika Notarske komore FBiH na ovakvu inicijativu, federalni ministar pravde u pojedinim je trenucima želio objaviti navedenu tarifu u znatno nižim iznosima i mimo iznosa iz prijedloga Notarske komore FBiH.

Podsjećamo da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde na prijedlog Notarske komore.

Nakon višemjesečne prepiske usaglašeni su stavovi ovih dviju institucija te je sačinjen i tekst Tarife o nagradama i naknadama notara.

Konačno, ministar Mikulić je donio Tarifu o nagradama i naknadama notara koja predviđa znatno niže troškove notarske obrade i ista je stupila na snagu. Na ovaj način konačno su se smanjili enormno visoki troškovi notarskih usluga i udovoljilo zahtjevima građana.

FENA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close