-TopSLIDEBiHPrivreda

Skoro 350.000 hiljada nezaposlenih osoba u BiH

U Bosni i Hercegovini 30. septembra ove godine bilo je 346.848 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 3.468 osoba ili 0,99 posto.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 202.617 ili 58,42 posto su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 9.683 osobe ili 2,72 posto.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.231 osobu (1,17 posto) i u Republici Srpskoj za 297 osoba (0,49 posto), dok se povećala u Brčko distriktu BiH za 60 osoba (0,46 posto).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30. septembrom 2023. je: NKV 100.484 ili 28,97 posto, od toga 40.579 (28,13 posto) muškaraca i 59.905 (29,57 posto) žena; PKV-NSS 5.284 ili 1,52 posto, od toga 2.539 (1,76 posto) muškaraca i 2.745 (1,35 posto) žena; KV 108.817 ili 31,37 posto, od toga 56.473 (39,15 posto) muškarca i 52.344 (25,83 posto) žene; VKV 912 ili 0,26 posto, od toga 720 (0,50 posto) muškaraca i 192 (0,09 posto) žene.

SSS je 98.046 ili 28,27 posto, od toga je 34.069 (23,62 posto) muškaraca i 63.977 (31,58 posto) žena; VŠS 5.377 ili 1,55 posto, od toga 1.819 (1,26 posto) muškaraca i 3.558 (1,76 posto) žena; te VSS 27.928 ili 8,05 posto, od toga 8.032 (5,57 posto) muškarca i 19.896 (9,82 posto) žena, navodi se.

U septembru je brisano ukupno 23.082 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 12.528 žena. Od ovog broja zaposleno je 11.356 osoba, od čega 6.996 žena.

Istovremeno je za 10.321 osobu prestao radni odnos, od čega je 5.436 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.065 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u augustu 2023. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 843.876, a od toga je 378.462 žene. U odnosu na juli 2023. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,7 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za august 2023. godine iznosila je 29,3 posto i u odnosu na juli 2023. godine povećala se za 0,1 postotni poen.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH napominju da su podaci za septembar 2023. godine za Zeničko-dobojski kanton ponovljeni iz juna 2022. godine, jer je Služba za zapošljavanje ZDK u procesu implementacije novog informacionog sistema, te podaci za septembar 2023. godine još uvijek nisu dostupni.

(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close