Sjednica Skupštine ZDK: oružje, šume i partnerstvo

Tri vrlo značajna akta našla su se na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine Zeničko dobojskog kantona,Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu,Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i Nacrt Zakona o šumama.Ovi akti dobili su većinsku podršku i upućeni u javnu raspravu u sve općine Kantona.
Donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu nije bilo u ovogodišnjem programu Ministarstva prostornog uređenja,prometa i komunikacija i zaštite okoliša,niti Vlade,ali se ukazala potreba zakonskog regulisanja čiji je krajnji cilj stvaranje ambijenta za nove investicije i zapošljavanje, ukazao je resorni ministar,Raif Seferović.

Podržan je i Nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju,držanju i nošenju oružja i municije koji će takođe biti upućen u javnu raspravu.Neke od izmjena predviđaju da se obavezna edukacija sa sportskih klubova prebacuje u nadležnost MUP-a,te da Ministarstvo zdravstva odredi ustanove koje će izdavati validna ljekarska uvjerenja.Precizno se definišu i vrste oružja,kao i kriteriji za one koji se bave prometom oružja.

Posebno značajnim ocijenjeno je zakonsko regulisanje u oblasti šuma,za početak u formi Nacrta.Resorni ministar Bojan Bošnjak kaže da će kantonalni biti na snazi do donošenja federalnog Zakona.

Ovo Ministarstvo je svakodnevno pritisnuto žalbama sa terena o nelegalnoj sječi i ugrožavanju izvorišta pitke vode,napomenuo je ministar Bošnjak.

rtvze.ba – /Š.B./

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close