Sindikat MUP-a ZDK u Vladi ZDK

Sa punim razumijevanjem i  uz potpuno uvažavanje argumenata koje je Munib Husejnagić premijer Zeničko-dobojskog kantona u ostavci iznio pred članove rukovodstva Samostalnog sindikata MUP-a ZDK  oko mogućnosti za isplatu februarske plate, razgovaralo se u srijedu (26.03.2014.g.) u sjedištu Vlade.

Činjenica da je priliv u budžet ograničen usmjerava razmišljanja o datumu isplate plate jer se na povećanje te vrste prihoda (najviše iz PDV-a) ne može uticati. O tome su detaljno upoznati Almir Salkičević, predsjednik , Smail Jusić, Nermin Bečić i Samir Ahmić članovi rukovodstva MUP-ovog sindikata.

Oni su zahtijevali od premijera i ministra unutrašnjih poslova Rifata Delića da zahtijevaju od Vlade da se isplata plata vrši po sistemu priliva sredstava. Dakle, da se , ukoliko postoje uslovi za to, plate dijele sukcesivno. Tako bi se obezbijedilo da bar dio budžetskih korisnika (ima ih ukupno više od osam hiljada) pravovremeno mogu izvršiti svoje obaveze koje im pritiču do dobijanja zarada (uplata kredita, komunalija i sl.).

Premijer je upoznao sindikalce MUP-a da se ovakvom načinu isplata protive predstavnici drugih sindikata (osnovno, srednje i visoko obrazovanje) što se, na neki način protivi logici zadržavanja raspoloživog novca namijenjenog za plate.

U razgovoru je naglašeno da niko u Vladi ZDK, nema interesa niti motiva da na bilo koji način odugovlači sa isplatom plata za minuli mjesec. Jedini i isključivi razlog kašnjenja je nedostatak novca.

Posebna tema razgovora bila je uredba o kontroli prava naknada troškova za prevoz radnika budžetskih korisnika na posao i s posla. Zajednički je zaključeno da se sa predznakom „hitno“ mora utvrditi pravo radnika na ovu naknadu s tim da nikom, ukoliko ispunjava uslove za to, ne može biti osporeno.  Predstavnici Sindikata MUP-a ZDK će predložiti iz svojih redova jednog člana za zajedničku komisiju Vlade i Sindikata koja će se baviti provjerom dokumentacije i činjeničnog stanja na terenu kada je u pitanju ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza na posao i s posla.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close