Sindikat “Bosnafurnira”: Najava masovnih protesta pred Općinom Visoko ???

Poštovana gospođo načelnmice, nakon održanog sastanka 30.04.2013.godine na kome je prisustvovala i Vaša pomoćnica za privredu Edina Ferizović obećali ste nam materijalnu pomoć sa što manjom procedurom, odnosno sa potvrdom sa biroa za zapošljavanje i otvorenim računom kod jedne od banaka za svakog radnika posebno.

Poslije prvomajskih praznika dobio sam poziv od direktora Centra za socijalni rad gospodina Šačira Čelebića koji me obavijestio da po upustvima Omanović Dinke treba da ispoštujem svu proceduru kao i ostali socijalno ugroženi stanovnici općine Visoko, što nije bio zaključak našeg sastanka.

Također Vas obavještavamo da smo u kontaktu sa vladom Federacije BiH i da su isti već dva puta email porukom pokušavali da zakažu sastanak u Općini Visoko povodom pitanja radnika “Bosnafurnira” Visoko, a u svrhu iznalaženja zajedničkog rješenja za pomoć obespravljenim  radnicima. Kako predstavnici vlade Federacije BiH nikada nisu dobili bilo kakav odgovor sumnjamo da ovi mailovi nikada nisu ni došli u Vaše ruke pa Vas molimo da to provjerite.

Poslije svih dosadašnjih pokušaja rješavanja naših problema mi smo prinuđeni da masovnim protestom pred zgradom Općine Visoko zajedno sa svojim porodicama skrenemo pažnju javnosti na naš problem i socijalni status kao minimiziranje našeg problema i indolentno ponašanje Vaših saradnika.

Sindikalna podružnica Bosnafurnira

Predsjednik: Nahić Jasmin

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close