Servisne informacje za 09.04.2014. iz JKP Visočica

Vodosnabdjevanje uredno. Nastavljamo sa planskim radovima sa monitoringom procesa koji se odvijaju na vodovodnom sistemu sa posebnim akcentom na ulicu Visočkih brigada, jer se radi na izradi novog tehničkog riješenja. Pozivamo korisnike koji nisu izmirili svoje obaveze da se jave u Jkp “Visočicu” Visoko da bi istu izmirili.
Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za slijedeće ulice:
Dahirovac, Kreševljakovića, Hadžihasanova, Burića, Njegovića, Matrakčijina, Zečevića, Čabaravdića, Donja mahala, Karavdića, Donje Rosulje, Bare, Pinjagića, Islamovića, Skopljaka, Delahmetovića, Hazima Dedića, Đananovića, Šadrvan, Branilaca, Alije Izetbegovića.

Čišćenje ulica

Ručno čišćenje ulica i pješačkih staza:
Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za slijedeće ulice:
Mule Hodžića, Sebilj, Kralja Tvrtka, Kraljevac, Gornje Rosulje, Branilaca, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Sarajevska, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, šetalište Tabhana, Musala, Aleja šehida Resula, Novo naselje, Luke I, II, III, IV, Čekrekčije.

www.magazinplus.eu . JKP Visočica

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close