Servisne informacije za 20.01.2015. iz JKP Visoko

Koristeći uređaj za regulaciju pritiska vode, imamo saznanja da se pojavio kvar na vodovodnom sistemu i to u centralnom dijelu grada na kome je isticanje vode dnevno 400 m3. Ekipe su već na terenu.

Radi se i na vodovodnom i kanalizacionom sistemu u cilju pobljšanja površinske odvodnje, sanacija manjih kavarova, kao i druge aktivnosti.
Danas vodosnabdjevanje je uredno, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za slijedeće ulice:
Podvisoki, Podklisa, Klisa, Podkriž, Kadića, Sinanagića, Varoška, Moštrina, Zanatski centar, Prijeko, Bijela džamija, Bulaklina, Jevrejska, Salihbegovića, Oruča, Perendina, Šahinovića, Tabhanska, saračica, Ibrahima Hodžića, Kadije Uvejsa, Ozrakovići, Čajengradska, Sarajevska.

Čišćenje ulica

Ručno čišćenje ulica i pješačkih staza:
Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za slijedeće ulice: Podvisoki, Mule Hodžića, Sebilj, Kralja Tvrtka, Kraljevac, G.Rosulje, Branilaca, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Sarajevska, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, prilazi osnovnim i srednjim školama, prilaz Gimnaziji, prilaz Samostanu, plato Vema, Luke I, II, III, IV, Aleja šehida Resula, Novo naselje.

www.magazinplus.eu – JKP Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close