Sedam načina: Ovako se kradu glasovi na izborima

Kako će političke partije (Grinč) ukrasti izbore (Božić)!?

Autor: Stevan Salatić
BUKA

Kako se bliži kraju izborna kampanja sveočiglednije je da će ovi izbori biti dosad najneizvjesniji u kratkoj post-dejtonskoj  istoriji Republike Srpske po pitanju izbornog rezultata. Predizborna istraživanja koja su provodile i pozicione i opozicione političke partije u Republici Srpskoj pokazuju da je razlika između kandidata opozicije i pozicije za Predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva u granicama statističke greške.
Iako u Republici Srpskoj imamo na snazi polu-prezidencijalistički politički  sistem, koji u svojoj teorijskim postavkama pretpostavlja borbu za većinu u parlamentu kao glavnu arenu u borbi za političku moć nakon izbora, ipak je dosadašnja praksa pokazala da je mogućnost kohabitacije u političkom životu Republike Srpske gotovo nepostojeća i da će opcija koja pobjedi u trci za Predsjednika Republike gotovo sigurno formirati novu Vladu. Upravo iz ovog razloga, ali i istraživačkih pokazatelja da će trka za Predsjednika Republike biti „skončana“ u nekoliko hiljada glasova (prema autorovim pretpostavkama razlika će biti od 8000-18000 glasova) mogućnost manipulacije izbornim rezultatom je ogromna i izvijesna. Političke stranke će posezati za različitim sredstvima kako bi obezbijedile pobjedu svoga kandidata pa čak i načinima izborne krađe.

Cilj ovog teksta jeste nepomenuti na neke od najznačajnijih primjera izbornih prevara koji su se dosad pojavljivali u procesu izbora u Bosni i Hercegovini, kako bi organi zaduženi za provođenje izbora bili spremni da izborne prevare primjete, sankcionišu, propisno kazne i time ne dozvole izbornu manipulaciju.

1.Bugarski voz– Jedan od najčeščih tipova izbornih prevara. U ovom primjeru krađe birač prodaje glas političkoj partiji. Neregularnost se odvija na sledeći način. Birač dolazi na biračko mjesto, preuzima izborni materijal od članova biračkog odbora, ulazi u kabinu za glasanje ali umjesto da popuni listić i ubaci ga u biračku kutiju, prazan listić iznosi sa biračkog mjesta. Odlazi do predstavnika političke partije koji mu za prazan izborni listić daje novac. Zatim taj predstavnik političke partije popunjava prazan izborni listić po svome nahođenju i daje ga drugom biraču, koji ima zadatak da taj popunjeni izborni listić ubaci u biračku kutiju a da predstavniku političke partije iznese sa biračkog mjesta prazan izborni listić koji je dobio od članova biračkog odbora. Za prazan izborni listić, drugi birač dobija novac. Predstavnik političke partije popunjava drugi prazan izborni lisić po sopstvenom nahođenju i daje ga trećem biraču, koji ima zadatak da popunjen listić ubaci u biračku kutiju a da predstavniku političke partije donese prazan listić sa biračkog mjesta koji zaduži od članova biračkog odbora. I tako u nedogled….(dok politička partija ne potroši novac namijenjen za bugarski izbornu aktivnost).

2.“Glasanje“ osoba koje su preminule – Još jedna od čestih izbornih prevara u Bosni i Hercegovini. Ova neregularnost spada u neregularnosti vezane za vođenje biračkog spiska. Centralni birački spisak se zaključuje mnogo prije samog dana izbora, tako da ljudi koji su umrli od trenutka zaključivanja Centralnog biračkog spiska do trenutka izbora se nalaze na Centralnom biračkom spisku. Izbornu prevaru vrše članovi biračkog odbora koji u dogovoru na kraju izbornog dana „glasaju“ u ime osoba koje su preminule i time rade izbornu neregularnost. Treba napomenuti da „glasanje preminulih“,često zbog nesaradnje bolnica, CIPS-a i ljudi koji rade vođenje Centralnog biračkog spiska može zauzeti i veći mah i tada ne obuhvata samo preminule u periodu od zaključenja biračkog spiska do izbora već i duži vremenski period čime se povećavaju posledice ove izborne prevare na izborni rezultat. Treba napomenuti da je ova izborna prevara izvodljiva samo uz pristanak svih članova biračkog odbora.

3.Glasanje u ime birača koji nisu glasali na dan izbora – Izborna prevara slična „glasanju“ osoba koje su preminule. Ostvariva je samo uz saglasnost svih članova biračkog odbora. Sastoji se u tome što na kraju izbornog dana, članovi biračkog odbora, uprativši koji birači nisu izašli na izbore, glasaju i potpisuju se u njihovo ime. Prevara je najčešća na biračkim mjestima po selima, gdje se birački odbor sastoji od tri člana, gdje članovi biračkog odbora u detalje, imenom i prezimenom znaju koji birači su odsutni na dan izbora (birači koji žive u većim gradovima i u inostranstvu i zato kontinuirano ne glasaju).

4.Uništavanje listića – Vrlo česta izborna prevara. Provode je članovi biračkog odbora. Cilj prevare je važeći izborni listić pretvoriti u nevažeći. Član biračkog odbora, predstavnik neke političke partije, uočivši glasački listić za kandidata neke druge partije, dopisuje glas predstavniku svoje političke opcije. Time je nemoguće procijeniti kojoj opciji je birač dao glas i tako popunjen glasački listić se proglašava nevažećim. Neregularnost se postiže i „švrljanjem“ i dopisivanjem riječi (najčešće pogrdnih) na sam glasački listić, čime se poništava regularno istaknuta izborna volja birača a listić se odbacuje u „koš“ nevažećih glasačkih listića.

5.Zamjena popunjenog glasačkog listića praznim – Još jedna u nizu prevara koje vrše članovi biračkog odbora. Dan prije samih izbora, predsjednik biračkog odbora ima pravo preuzeti izborni materijal i čak ga odnijeti kući. Svakom biračkom odboru se dodjeljuje 10% glasačkih listića više nego što ima glasača na tom biračkom mjestu. Takođe moguće je da neki od članova biračkog odbora ilegalno odštampa dio biračkog materijala i unese ga na biračko mjesto. Po okončanju brojanja glasova za političke subjekte, član biračkog odbora koji vrši izbornu prevaru, uzima dio regularno popunjenih glasačkih listića kojima se podrška daje opciji koju ne favorizuje taj član biračkog odbora i zamjenjuje ih nepopunjenim glasačkim listićima, bilo ilegalno odštampanim ili iz rezerve od 10%. Ova aktivinost je česta prilikom glasanja za Predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva.

6.Mobilni timovi – Mobilni timovi predstavljaju biračke odbore koji rade na terenu. Zbog nemogućnosti, nejčešće starih i iznemoglih glasača, da dođu na dan izbora na svoje biračko mjesto i glasaju, izborni zakon je predvidio mogućnost glasanja od svojih domova, na način da mobilni tim posjećuje domaćinstva spriječenih da glasaju na regularnom biračkom mjestu. Glasači kojima je neophodna asistencija mobilnog tima su najčešće stari, iznemogli a često „odsutni“ i slabovidni ljudi koje je lako izmanipulisati. Član mobilnog tima svojim postupkom ignoriše izbornu volju birača i glasa na način na koji birač ne želi. Birač svojim potpisom verifikuje glasanje kao regularno. Na taj način se odvija iskrivljivanje izborne volje birača.

7.Olovka sa nevidljivom tintom – „Krađa-novina“ koja je uočena na prošlim izborima u Srbiji i Hrvatskoj a koja će, kako se očekuje, pojaviti u ovom izbornom ciklusu i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Prevara se sastoji u sledećem. Znajući da postoje biračka mjesta koja tradicionalno iz izbornog ciklusa u izborni ciklus daju podršku političkom konkurentu, predsjednik biračkog odbora iz političke partije će na biračko mjesto donijeti olovku sa nevidljivom tintom. Ova olovka, proizvedena u Kini, piše na prvi pogled kao i svaka druga olovka koja se koristi u izbornom procesu. Razlika je samo što nakon 3-4 sata od pisanja ovom olovkom, ispisani tekst blijedi i nestaje sa papira. Kada se izborna mjesta zatvore i pristupi se prebrojavanju glasačkih listića u kasnim večernjim satima, sve napisano ovom olovkom će izblijediti a članove biračkog odbora će dočekati šok – kutija puna bijelih listića. Očekuje se da će se ovom metodom vršiti izborni inžinjering na način dosad nezabilježen u izbornoj praksi u BiH i na taj način će se kriviti izborna volja birača 12.oktobra.

U ovom tekstu bavio sam se opisivanjem načina na koji bi političke partije mogle pokušati sebi namaći izbornu pobjedu na dan izbora 12.10.2014. Postoji veliki broj izbornih krađi koje se odvijaju prije samog dana izbora ali je već kasno za njihovo otkrivanje, sankcionisanje i kažnjavanje pa one nisu bile predmet autorove pažnje. Cilj teksta jeste predočiti nadležnim organima za provođenje izbora koji će biti na terenu 12.oktobra na koje aspekte izbornog procesa treba obratiti pažnju. Veća neizvjesnost oko izbornog rezultata direktno je proporcionalna nastojanjima političkih partija da se bave izbornim inžinjeringom. Ovi izbori će biti dosad najneizvjesni pa je autorova sumnja u moguće neregularnosti opravdana. Nadam se da će nadležni u skladu sa Izbornim zakonom BiH i odredbama Centralne izborne komisije odgovorno obaviti svoj dio posla 12.oktobra i time smanjiti ako ne i uništiti partijski prostor za manevrisanje načinima izbornih prevara. Takođe, nadam se (mada naivno) da će stranke dopustiti biračima na slobodu da regularno izaberu svoje političke predstavnnike, da se neće baviti izbornim manipulacijama i da će se 12.oktobra ponašati demokratski zrelo, narodski odgovorno i zakonski legalno. Ipak, na kraju krajeva, i Grinč se pokajao i na kraju filma ipak nije ukrao Božić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close