SBB ZDK: Podrška Vladi ZDK za utvrđivanje zloupotrebe po osnovu naknada za prijevoz zaposlenika ZDK

Kantonalni odbor SBB BiH Zeničko-dobojskog kantona podržava mjere Vlade ZE–DO kantona da utvrdi sve zloupotrebe prava zaposlenih u ZDK po osnovu naknada za prijevoz radnika. Naime više od 8000 zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu ima pravo na naknadu za prijevoz na posao što je u skladu sa Kolektivnim ugovorom potpisanim između Vlade ZE-DO kantona i Sindikata. Međutim, jedan dio zaposlenika zloupotrebljava ova prava tako što lažno prijavljuje mjesto prebivališta  i na taj način osigurava sebi veće naknade za prijevoz od stvarnih potreba.

Najnovija Uredba Vlade ZE-DO kantona u vezi naknada za prijevoz radnika i njene odredbe regulišu isplatu 50% iznosa mjesečne karte za one koji putuju vlastitim automobilom.

S tim u vezi Kantonalni odbor SBB BiH Zeničko-dobojskog kantona  ne podržava  najnoviju Uredbu Vlade ZE-DO kantona koja reguliše naknade za prijevoz radnika, jer njene odredbe nisu u skladu sa kolektivnim ugovorom i smatramo da se ovakvom Uredbom samo diskriminiraju zaposlenici u ZDK koji su do sada korektno koristili naknade za prijevoz.

 

Služba za odnose s javnošću KO SBB BiH ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close