Sastanak s privrednicima i prezentacija općinskih odsjeka

Danas je održana prva sjednica novoformiranih savjeta Općinske načelnice i  to Privrednog i Poljoprivrednog savjeta.

Privredni savjet je radno i savjetodavno tijelo čiji je osnovni zadatak razmatranje pitanja vezanih za privredu i donošenje prijedloga i smjernica za poboljšanje sveukupnog privrednog i investicionog ambijenta u općini Visoko.

Poljoprivredni savjet je savjetodavno tijelo čiji je osnovni zadatak razmatranje pitanja vezanih za poljoprivredu, donošenje prijedloga i smjernica za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Privredni savjet ima 12 , a Poljoprivredni savjet 6 članova.

U nastavku sastanka održana je prezentacija aktivnosti Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj, i to Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i Odsjeka za privredu.

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

 

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj formiran je i počeo sa radom u januaru 2014. godine, na osnovu donesenog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Općini Visoko.

 Ima 6 uposlenika, od čega su 2 državna službenika,1 namještenik i 3 volontera.

Nadležnosti Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj su:

–         Realizacija programa iz budžeta Općine Visoko

–         Realizacija programa viših nivoa vlasti

–         Apliciranje na javne pozive domaćih i međunarodnih institucija i organizacija

–         Izgradnja i uređenje poslovnih zona

–         Saradnja sa međunarodnim organizacijama

–         Formiranje baze podataka korisnih za investitore

–         Ostale aktivnosti koje doprinose boljem poslovnom okruženju.

Cilj sastanka je bio da se sa predstavnicima privatnog sektora uspostavi stabilna, dugoročna i kvalitetna saradnja koja će poticati i biti pokretač razvoja općine i stvaranja boljeg poslovnog okruženja.

Odsjek za privredu

 

Prezentovane su aktivnosti, nadležnosti i zadaci Odsjeka za privredu, u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta.

Aktivnosti provedene u 2013. godini:

–         Saradnja sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

–         Izrada priručnika «Investicijski vodič općine Visoko»

–         Realizacija IFC projekta

–         Učešće Općine u GOLD projektu, čiji je cilj stvaranje novih radnih mjesta

–         Saradnja sa humanitarnim i međunarodnim organizacijama, u svrhu provođenja projekata za poboljšanje finansijskog stanja socijalno ugroženih porodica na području općine Visoko

Aktivnosti odsjeka za privredu u 2014. godini su:

 

– Formiranje kancelarije za privrednike sa E- šalterom za biznis

– Formiranje Privrednog i Poljoprivrednog savjeta

– Aktivnosti na sanaciji šteta od poplava

Planovi za naredni period su:

 

–         Aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Visoko

–         Aktivno učešće u raspravi o nacrtu regulacionog plana Poslovne zone Ozrakovići

–         Aktivno učešće u izradi prednacrta Prostornog plana općine Visoko

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close