Saopćenje za javnost: Taekwondo savezu Bosne i Hercegovine

Ovim putem Vas obavještavamo da je u Taekwondo savezu Bosne i Hercegovine došlo do izmjena u rukovodstvu Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine. Lica koja su ovlaštena za predstavljanje su Predsjednik Zejd Dukmenić, e-mail: [email protected], mob: +387 61 100 606 i Generalni Sekretar Meldina Ugarak, e-mail: [email protected], mob: +387 61 838 342.

Zvaničan izgled memoranduma TKD Saveza BIH, izgled pečata, kontakt e-mailovi i telefonski brojevi su u ovom prilogu.

OBRAZLOŽENJE

Dana, 25.06.2013. godine Ministarstvo Pravde je izdalo Rješenje pod brojem: UP08-07-1-679/13 i na taj način  ispunili smo zakonsku obavezu koja je predviđena u Zakonu o sportu BiH i strategiji razvoja sporta BiH, prema kojem se u Rješenju sukladno sa svim zakonskim propisima navedene legitimne i legalne osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje u ime Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine, na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Molimo Vas u slučaju da Vas kontaktira bilo ko drugi mimo osoba gore navedenih da nas izvijestite i da ne uvažavate njihove zahtjeve a sve u cilju prevencije narušavanja zakonitosti.

Unaprijed se zahvaljujemo!

S poštovanjem,

TAEKWONDO SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

Meldina Ugarak
Generalni Sekretar TKDS BiH

visoko-taekwondo-pecat

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close